18 juli 2012

Uitkomst klachtenbundeling

Vorig jaar heeft TNN een bundeling van klachten naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd. De Inspectie heeft het VUmc verzocht deze klachten te onderzoeken en vervolgens dat onderzoek beoordeeld. Uit dat oordeel blijkt dat de Inspectie het standpunt van het VUmc Zorgcentrum voor Genderdysforie deelt dat het VUmc zelf niet in staat is de structurele tekortkomingen in de transgenderzorg te verhelpen. Dit standpunt komt overeen met de opsomming die het VUmc reeds in juni 2011 aan de minister van Volksgezondheid had toe laten komen ter beantwoording van kamervragen van Linda Voortman (GroenLinks).

Daarmee heeft het onderzoek nogmaals aangetoond dat er grote inspanningen voor nodig zijn om de transgenderzorg weer in goede banen te leiden. De Inspectie velt in haar rapportage echter geen oordeel over waar de verantwoordelijkheid ligt voor het oplossen van de problemen.

Een alliantie van zorgverlenende instanties, waaronder het VUmc Zorgcentrum voor Genderdysforie en Transvisie Zorg, TNN en POST proberen echter gezamenlijk de voorwaarden te creëren voor een toekomstbestendige transgenderzorg. Het VUmc onderneemt daarin inmiddels zelfstandig ook stappen. Over deze ontwikkeling is TNN in elk geval te spreken. In de komende maanden hopen we meer te weten te komen over welke richting deze ontwikkeling in de nabije toekomst opgaat en daar mededelingen over te kunnen doen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com