Foto Robbert Dijkgraaf

20 juni 2023

Uitstel wettelijk transitieverlof laat trans werknemers en mkbs in de kou staan

Ondanks diverse toezeggingen en beloften, wil het kabinet in 2023 nog geen wettelijk transitieverlof mogelijk maken. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen door minister Dijkgraaf op maandag 19 juni. Transgender Netwerk vindt de koerswijziging onverantwoord en wil alsnog snelle invoering van de regeling

De positie van transgender mensen op de arbeidsmarkt is al jaren slecht. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau valt 52% van de transgender personen in de laagste inkomenscategorie. Ook hebben trans personen bijna 3 keer zo vaak een bijstandsuitkering als gemiddeld en krijgen zij veel te maken met arbeidsmarktdiscriminatie.

Om hier verandering in te brengen heeft het kabinet meerdere malen beloofd om een landelijke regeling voor transitieverlof te maken. Transitieverlof biedt werknemers recht op tijd en ruimte voor herstel en doorbetaling tijdens afwezigheid door afspraken die met hun transitie te maken hebben. Uit onderzoek van SEOR in opdracht van OCW in 2021, blijkt transitieverlof een ‘noodzakelijke oplossing’ om de achterstandspositie van trans mensen op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Zowel in het coalitieakkoord, als in uitspraken van minister Dijkgraaf, is herhaaldelijk toegezegd het wettelijk transitieverlof in te voeren. Maar nu stelt de minister dat hij hier niet aan kan voldoen vanwege beperkte middelen.

“Wij vinden het schokkend dat hiermee tegen afspraken uit het coalitieakkoord, en eerdere beloften van de minister, in wordt gegaan,” zegt Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk. “Wij roepen de minister dan ook op om direct middelen vrij te maken om het wettelijk transitieverlof alsnog zo spoedig mogelijk in te voeren.”

Veel grote werkgevers geven op dit moment al het goede voorbeeld door zelf transitieverlof aan te bieden. Bedrijven zoals Unilever, PwC, Aegon en Ikea bieden transitieverlof aan hun werknemers die dit nodig hebben.

“Een belangrijke ontwikkeling,” vindt Verdegem, “maar de verantwoordelijkheid van het aanbieden van een transitieverlof zou niet bij werkgevers moeten liggen. Een wettelijke regeling zorgt ervoor dat werknemers van mkb’s óók recht hebben op verlof.” Deze kleinere organisaties kunnen de kosten van een transitieverlof vaak niet zelf dragen, waardoor zij afhankelijk zijn van een wettelijke regeling.

Door geen middelen vrij te maken voor het uitvoeren van het transitieverlof laat het kabinet transgender werknemers én werkgevers van mkb’s in de kou staan. Terwijl het gezien de achtergestelde arbeidsmarktpositie van transgender mensen juist cruciaal is om proactief beleid te maken met een langetermijnvisie. Transgender Netwerk roept het kabinet dan ook op om nog in 2023 middelen vrij te maken om het wettelijk transitieverlof in te voeren.

Foto © Martijn Beekman voor de Rijksoverheid

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com