Logo ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

2 oktober 2018

Update subsidieregeling borstimplantaten

Het ministerie van VWS heeft TNN en Patiëntenorganisatie Transvisie in een brief laten weten dat de subsidieregeling over borstimplantaten van trans vrouwen vertraging heeft opgelopen. Dit heeft te maken met de nieuwe privacywetgeving die sinds mei dit jaar geldt.

In de brief van VWS staat: “In het proces van aanvragen en verstrekken van een dergelijke subsidie door en aan natuurlijke personen zullen – bijzondere – persoonsgegevens van transvrouwen moeten worden verwerkt. Per 28 mei 2018 moeten overheden de regels toepassen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en meer in het bijzonder de regels die gelden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Het optimaal beschermen van de privacy van de subsidieaanvragers stelt VWS voor extra uitdagingen.”

De streefdatum voor de nieuwe subsidieregeling is nu begin 2019. We zijn teleurgesteld over de vertraging, maar we hebben er begrip voor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van de subsidieaanvragers.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com