1 november 2015

‘Veilig, zolang men het niet merkt’

TNN publiceert onderzoek naar veiligheid transgenders

Transgender Netwerk Nederland (TNN) heeft onderzoek verricht naar (gevoelens van) onveiligheid in de openbare ruimte voor transgender personen. De respons was onverwacht groot: 351 personen hebben de enquête ingevuld. Het bleek al snel dat er grote behoefte bestond om traumatiserende ervaringen te delen. Veel respondenten gaven zelf vaak aan nog veel meer kwijt te willen dan dat in de vragen werd onderzocht.

GEWELD

Een derde van de respondenten ondervindt op zijn minst maandelijks belediging. In de afgelopen 12 maanden heeft 43% ten minste één gewelddadig incident meegemaakt. Meer dan de helft van de respondenten (54%) heeft een van beide of allebei meegemaakt. Oudere respondenten maakten minder geweld mee. In het algemeen geldt ook: ‘hoe merkbaarder het is dat iemand een transgender persoon is, hoe meer geweld hij of zij ondervindt’.

GEVOLGEN

De gevolgen van dit geweld zijn groot. Vier van de vijf respondenten die maandelijks beledigd worden of een gewelddadig incident meemaken, past het gedrag aan vanwege (gevoelens van) onveiligheid. Mensen stoppen bijvoorbeeld met sporten, vermijden plaatsen of andere mensen als gevolg van geweld. Voor 1 op de 3 respondenten zijn de gevolgen dusdanig ernstig dat zij aangeven dat hun alledaags leven sterk wordt beïnvloed door (gevoelens van) onveiligheid. Ook geeft een kwart van de respondenten aan professionele hulpverlening te krijgen vanwege genoemde negatieve ervaringen.

Download Veilig zolang men het niet merkt.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com