25 mei 2016

Veilig, zolang men het niet merkt

In 2015 heeft TNN een onderzoek gehouden onder 351 transgender personen naar hun ervaring en beleving van veiligheid in de openbare ruimte. Uit het onderzoek bleek dat een derde van de respondenten ondervindt op zijn minst maandelijks belediging. In de afgelopen 12 maanden had 43% ten minste één evident gewelddadig incident meegemaakt. Meer dan de helft van de respondenten (54%) heeft een van beide of allebei meegemaakt. Oudere respondenten maakten minder geweld mee.

In het algemeen geldt ook: ‘hoe merkbaarder het is dat iemand een transgender persoon is, hoe meer geweld hij of zij ondervindt’. Hierbij is het opmerkelijk dat de mensen die altijd herkenbaar zijn iets minder geweld ondervinden dan de groep die aangeeft meestal herkenbaar als transgender persoon te zijn.

DOWNLOAD VEILIG, ZOLANG MEN HET NIET MERKT (TNN,2015).

Er zijn verschillen tussen hoe veilig de verschillende openbare ruimtes zijn. Uitgaansgelegenheden worden in het algemeen bestempeld als onveilig, terwijl openbare gebouwen meestal als veilig worden ervaren. Hier valt het op dat geweld in alle openbare ruimtes voorkomt. Zo geeft bijvoorbeeld 5% van de respondenten aan een gewelddadig incident meegemaakt te hebben in een supermarkt in de afgelopen 12 maanden.

De gevolgen van dit geweld zijn groot. 4 van de 5 respondenten die aangeven maandelijks beledigd te worden of ten minste één evident gewelddadig incident te hebben meegemaakt, passen hun gedrag aan vanwege (gevoelens van) onveiligheid. Mensen stoppen met sporten, vermijden winkels of andere mensen als gevolg van een geweldsincident. Ook geeft een kwart van de respondenten aan professionele hulpverlening te krijgen vanwege geweld en belediging. Maar weinig mensen melden geweld. Hierdoor blijft veel onzichtbaar voor officiële instanties. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om dit verkennende onderzoek te verdiepen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com