6 juli 2018

Verbijsterend: veel geweld tegen cis en trans sekswerkers

Gisteren presenteerden Soa Aids Nederland en Proud schokkende cijfers van geweld tegen sekswerkers. Trans sekswerkers worden nog zwaarder getroffen. TNN is geschrokken en roept het kabinet op hun plannen te herzien om het sekswerk verder te criminaliseren. En samen met sekswerkers tot een goede bescherming van sekswerkers te komen.

Bijna alle 300 ondervraagde sekswerkers (cis en trans) geven aan regelmatig uitgescholden te worden. Hiernaast krijgt meer dan driekwart te maken met seksueel geweld, 60% met fysiek geweld en 58% met financieel-economisch geweld (chantage, uitbuiting, niet betaald worden). Wereldwijd zijn transgender personen oververtegenwoordigd onder sekswerkers vanwege de discriminatie die zij maatschappelijk ervaren, met name op de arbeidsmarkt.

Dit onderzoek laat maar weer zien dat transgender mensen die seksuele diensten verlenen tegen betaling ook in Nederland veel geweld, (arbeids)uitbuiting en discriminatie ervaren. In vergelijking met de cis sekswerkers hebben transgender personen significant veel vaker last van stalking. Transgender personen kunnen hun trans zijn eenmaal niet afleggen, en veel trans personen van kleur hebben last van personen die naar ze toekomen met vragen of ze beschikbaar zijn. Het geweld dat zij meemaken is vaak ook verbonden met de transfobie van hun klanten.

De bescherming van sekswerkers laat dus nog veel te wensen over. Instanties worden niet vertrouwd: 79% van de deelnemers geeft aan nooit naar de politie te gaan. De voornemens van de politiek om het sekswerkers verder te criminaliseren zou deze drempel alleen maar doen verhogen, zoals we ook in het buitenland zien gebeuren.  Het criminaliseren van zakelijke relaties en sociale omgeving werkt negatief door op  de veiligheid en de gezondheid van alle sekswerkers. Transgender sekswerkers zullen als gevolg van de vergunningplicht en strafbaarstelling van onvergunde praktijken formele hulpverlening, gezondheidszorg, uittredingstrajecten en politiecontact (onder alle omstandigheden) gaan vermijden. Het brengt veel van de transgender personen werkzaam in het sekswerk, die tevens afkomstig zijn uit landen waar sekswerk strafbaar is, terug bij af.

Mensenhandel en uitbuiting zijn in Nederland al strafbaar. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid moet veel meer de bescherming van sekswerkers centraal gaan zetten en in dit beleid sekswerkers zelf betrekken.

 

Lees hier het rapport Sekswerk en Geweld in Nederland.

Voor de eerdere brief die we schreven aan Justitie en Veiligheid rondom het sekswerk zie hier.

Zie ook dit artikel geweld tegen transgender vrouwen en sekswerkers op OneWorld.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com