20 november 2014

Vermoorde transgenders wereldwijd herdacht

Op 11 oktober vermoordde een Amerikaanse marinier in Manilla de jonge Filipijnse Jennifer Laude. Het nieuws haalde de internationale media. Haar naam is daarmee helaas ook toegevoegd aan een lange lijst van 268 transgender personen die door geweld om het leven zijn gebracht het afgelopen jaar. Elk jaar op Transgender Gedenkdag wordt stil gestaan bij de dood van Jennifer en al die andere transgender personen. Op 22 november vindt deze, georganiseerd door Transgender Netwerk Nederland en Transgender Limburg, plaats in Maastricht.

GEWELD

Jaarlijks organiseert TNN de Transgender Gedenkdag in een andere stad in het land. Het is dit jaar de tiende keer dat deze gedenkdag in Nederland plaatsvindt. Na al die jaren lijkt het geweld tegen transgenders allerminst af te nemen. Landen als Brazilië, Pakistan, de Filipijnen en de Verenigde Staten zijn nog altijd erg onveilig voor vooral transgender vrouwen. In Maastricht zal met sprekers uit Guatemala en Turkije daarom bijzondere aandacht besteed worden aan de situatie van transgenders buiten Nederland.

HERDENKINGSPLEIN

Gedurende de middag zal op 22 november een programma plaatsvinden in Café Rosé van COC Limburg. Er zal gesproken worden over thema’s als zelfmoord en geweld en de Amerikaanse film ‘Gun Hill Road’, over de gewelddadige thuissituatie van een jonge transgender vrouw, zal getoond worden. Om half acht ’s avonds vertrekt een stoet richting het Herdenkingsplein, waar de met sprekers en twee minuten stilte wordt stilgestaan bij de transgenders die afgelopen jaar door geweld om het leven kwamen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com