11 november 2016

CEDAW (II): Bussemaker had moeite met vragen over trans en intersekse

Gisteren sprak de CEDAW van de Verenigde Naties met de Nederlandse regering in wat ze noemen een constructieve dialoog. Daar kon de commissie naar aanleiding van de ontvangen rapporten van de NGO’s de regering aan de tand voelen over de discriminatie tegen vrouwen en LBTI personen. CB Berghouwer, bestuurslid van TNN, was erbij:

“Al eerder waren TNN en NNID naar Genève gegaan om de commissie voor te lichten naar aanleiding van het rapport dat TNN, NNID en COC Nederland hadden ingediend.  Afgelopen week mochten de leden van de commissie ons aanvullende vragen stellen. Er leek weinig interesse te zijn: geen enkele vraag kwam over trans en intersekse rechten.

Maar grote verrassing gisteren!  Twee leden stelden bij elkaar wel vier vragen over trans en intersekse aan de minister Bussemaker, die rechtstreeks uit onze rapportage kwamen. Dat we als TNN samen met NNID hier zichtbaar aanwezig zijn lijkt zeker te helpen om het onderwerp op de agenda te krijgen.

De vragen gingen over de problemen in de trans en interseksezorg en de deskundigenverklaring die helaas nog steeds nodig is om juridisch je gender te wijzigen. Dat betekent dat Nederland op dit moment het recht op zelfbeschikking schendt. Ook kwamen er vragen over hate crimes tegen LBT(I) vrouwen en waarom het aantal veroordelingen (nu 10%) zo laag is.

De antwoorden van minister Bussemaker draaiden om de materie heen en ze liet zelfs een aantal dingen liggen. We krijgen hier de indruk dat de commissieleden daar niet blij mee zijn. We horen gemopper in de wandelgangen. Alleen maar mooi, want de kans dat er stevige aanbevelingen van de CEDAW aan Nederland komen, ook op het gebied van trans en intersekse, wordt alleen maar groter!”

Verder: de blog van het netwerk VN-vrouwenverdrag waarvan TNN ook onderdeel uit maakt.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com