trans-hart

17 december 2021

Verzonnen schrikbeelden over trans personen horen niet thuis in de krant

De Britse filosoof Kathleen Stock vertelde in een interview in NRC over het gevaar dat transgender personen voor de maatschappij zouden vormen. Met welk gezag spreekt Stock, en waarom heeft de krant haar ongefundeerde beweringen over trans personen niet gecheckt?

“We moeten deze waarheid wel kunnen benoemen,” zegt Kathleen Stock in NRC op 11 december 2021. De ‘waarheid’ waar ze naar refereert is het idee dat sekse biologisch bepaald is en dat niets daar iets aan kan veranderen. Waar Stock zich vervolgens zorgen over maakt is dat trans vrouwen, die volgens haar dus eigenlijk mannen zijn, erop uit zijn om vrouwen te misbruiken.De aanleiding voor deze uitspraken zijn wetsvoorstellen die het voor iedereen gemakkelijker moet maken om je geslachtsregistratie te wijzigen. Stock vertelt dat het in haar ogen hierdoor makkelijker wordt voor mannen om hun geslachtsregistratie te veranderen zodat ze “bij vrouwen in de kleedkamer naar binnen kunnen lopen.” Dit argument horen we vaker terug in discussies over de desbetreffende wetswijzigingen, en het is onzin. Ga eens na: heb je ooit bij het binnengaan van een toilet of een kleedkamer je paspoort moeten tonen? Natuurlijk niet. Het idee dat mensen met die reden hun geslachtsregistratie zouden wijzigen is dus ongefundeerd en leidt af van de problemen die daadwerkelijk spelen.

Waar we ons meer mee bezig zouden moeten houden, is het feit dat trans personen zeven keer vaker dan gemiddeld worden mishandeld of daarmee worden bedreigd. Daarnaast zijn ze, net als andere mensen uit de LHBTI-gemeenschap en cisgender vrouwen, niet vaker pleger van grensoverschrijdend gedrag maar juist vaker slachtoffer. Daarom is het zo belangrijk om op te komen voor de veiligheid van al deze groepen. De veiligheid van vrouwen gebruiken als stok om trans personen mee te slaan is onjuist en onterecht.

Een ander écht probleem is dat het voor trans personen pijnlijk en grievend is om door mensen als Stock in de landelijke media steeds weer te worden weggezet als ‘aanranders’ en dat hier zonder fact-check of bevraging ruimte aan wordt gegeven. Dat suïcide bij trans personen tien keer vaker voorkomt dan gemiddeld komt mede door deze negatieve beeldvorming in hun sociale omgeving en in de media. Daarnaast weten we uit onderzoek dat wanneer media ruimte geven aan discriminerende meningen, de kans groter is dat mensen gaan discrimineren.Wat Stock presenteert is niet de waarheid maar haar eigen, ongefundeerde mening. Het NRC had de onjuistheden uit het interview moeten checken en bevragen. Het wordt tijd dat de media hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse.


Brand Berghouwer, voorzitter Transgender Netwerk Nederland, Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland, en Emma Lok, directeur WOMEN Inc.

Een ingekorte versie van dit stuk verscheen op 17 december 2021 in NRC.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com