screenshot van nieuwsuur met trans persoon in scherm op de achtergrond

8 augustus 2018

Wachtlijsten in de transgenderzorg worden aangepakt

De transgenderzorg in Nederland heeft al jaren een groot probleem. Er is te weinig capaciteit bij de specialistische centra, de genderteams. Dat betekent dat er wachtlijsten zijn. Sinds mei dit jaar kan het VUmc (inmiddels Amsterdam UMC) genderteam nieuwe patiënten geen inschatting meer geven van de wachttijd. Het ministerie van VWS gaat dit nu aanpakken.

UPDATE 10 SEPTEMBER 2018

Op 4 september heeft minister Bruins voor Medische Zorg de Tweede Kamer geïnformeerd over de kwartiermaker die het Ministerie van VWS gaat aanstellen. In zijn brief schrijft de minister het volgende:
“Er is niet alleen behoefte aan meer capaciteit en meer spreiding, maar vooral aan transgenderzorg die georganiseerd is als netwerkzorg met expertisecentra als spin in het web. […] Er is op korte termijn verlichting van de wachtlijsten nodig en op de langere termijn een concreet beeld van toekomstbestendige transgenderzorg.”

De kwartiermaker die in juli al was aangekondigd gaat een aanpak hiervoor uitwerken en begeleiden. “De oplevering van alle fasen en onderdelen van deze aanpak en de implementatie moeten in principe eind 2019 klaar zijn. De eerste fase van de aanpak, te weten praktische oplossingsrichtingen voor de meest urgente knelpunten, zullen uiterlijk dit najaar worden opgeleverd.”

TNN zal net als Transvisie contact onderhouden met het Ministerie van Volksgezondheid over de bovengenoemde aanpak. We hopen snel resultaat te zien van de eerste fase voor de urgente knelpunten.

ORIGINELE BERICHT

De onvrede van de belangenorganisaties (Patiëntenorganisatie Transvisie, TNN en COC Nederland) is duidelijk overgekomen bij het Ministerie van Volksgezondheid. Onder andere de Telegraaf, RTL Nieuws en Nieuwsuur berichtten over de problemen die de wachtlijsten veroorzaken. Dat heeft ertoe geleid dat Transvisie op hoog niveau een gesprek heeft gehad met het Ministerie.

De voorzitter van Transvisie, Lisa van Ginneken, heeft recent over de eerste uitkomsten van dat gesprek bericht op de Transvisie-website:

HET MINISTERIE GAAT SAMEN MET VERZEKERAARS EEN ZOGEHETEN ‘KWARTIERMAKER’ AANSTELLEN, DIE EEN PLAN MOET GAAN ONTWIKKELEN VOOR TOEKOMSTBESTENDIGE NETWERKZORG VOOR TRANSGENDERS. WAT IK HEB GELEZEN IN DE VOORLOPIGE OPDRACHTFORMULERING STEMT ME VROLIJK. DIT PLAN ZAL NAMELIJK UIT DE VOLGENDE DRIE STAPPEN BESTAAN:

  1. WAT KAN ER OP KORTE TERMIJN GEDAAN WORDEN AAN VERLICHTING VAN DE WACHTLIJSTEN IN 2019?

  2. HOE ZIET VANAF 2020 DE TRANSGENDERZORG ALS NETWERKZORG ER UIT, MET LANDELIJKE DEKKING VAN CAPACITEIT EN EXPERTISE EN TOEGANKELIJKE ZORG OP MAAT?

  3. HOE ZIET TOEKOMSTBESTENDIGE TRANSGENDERZORG ANNO 2025 ERUIT EN WAT IS DAARVOOR NODIG?

Een oplossing op korte termijn voor de wachttijden bij het Amsterdam UMC genderteam laat dus nog even op zich wachten. Het zijn wel belangrijke stappen vanuit het Ministerie dat voorheen de regie niet naar zich toe wilde trekken. TNN volgt de ontwikkelingen op de voet.

Sta je zelf op een wachtlijst? Dan wijzen we je graag op de adviezen van de Patiëntenorganisatie.

Afbeelding: fragment Nieuwsuur 14 juli 2018

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com