Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

4 maart 2024

Registratie trans ouders nog steeds genderinclusief

Vandaag schreef het AD dat minister De Jonge van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel tegenhoudt dat het woord ‘moeder’ in de wettekst uit de wet BRP zou schrappen. Maar deze berichtgeving is onduidelijk voor trans mensen die een kind krijgen. Daarom leggen we hier uit wat dit betekent!

Vorig jaar werd het mogelijk voor trans vaders en non-binaire ouders om niet meer als ‘moeder’ in de geboorteakte van hun kind staan. Sinds 1 maart 2023 kunnen zij als ‘ouder uit wie het kind is geboren’ geregistreerd worden. Deze optie blijft bestaan voor trans mannen en non-binaire mensen.

Trans vaders en non-binaire ouders kunnen nog steeds als ‘ouder uit wie het kind is geboren’ geregistreerd worden

Een vergissing

De aanpassing die de minister nu tegenhoudt gaat over een andere wijziging. Deze zou het gebruik van ‘moeder’ in een deel van de wettekst uit de wet BRP aanpassen. Die wijziging zou, anders dan eerder in media werd vermeld, niets veranderen aan hoe mensen op de geboorteakte van hun kind zou staan.
Cisgender vrouwen die een kind krijgen zouden ook na deze  tekstuele wijziging nog steeds als ‘moeder’ in de geboorteakte van hun kind staan. De Jonge trekt de tekstuele wijziging nu terug.

De uitspraak van de minister verandert dus ook niets voor trans mensen die een kind baren. Zij kunnen namelijk nog steeds van de regeling gebruik maken waardoor zij niet als ‘moeder’ worden geregistreerd.

Heb jij al een kind gekregen, en wil jij in plaats van als ‘moeder’ als ‘ouder uit wie het kind is geboren’ worden geregistreerd? Dan kan je nog tot 1 maart 2026 met terugwerkende kracht de geboorteakte van je kind aanpassen!

In een vorige versie van dit bericht werd overgenomen van media dat de aanpassing van het wetsvoorstel het gebruik van moeder in het geboorteregister zou aanpassen. Dat is onjuist. In de wet staat er sowieso ouder 1 en ouder 2 sinds het huwelijk opengesteld is voor gelijk geslacht. De tekstuele wijziging die voorgesteld was door het ministerie van BZK en nu teruggedraaid wordt, had geen invloed over hoe mensen in het geboorteregister staan of hoe ze op de geboorteakte genoemd worden.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com