Foto Sander Dekker

9 april 2020

Wéér geen extra politiemaatregelen voor veiligheid LHBTI mensen

Het kabinet komt wéér niet met extra politiemaatregelen om de veiligheid van lhbti mensen en andere gediscrimineerde groepen te bevorderen. Dat blijkt uit de reactie van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) op een rapport van het WODC over discriminatie en haatmisdrijven (hate crimes).

Transgender Netwerk Nederland (TNN), COC Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit (NNID) pleiten al lang voor meer maatregelen om de veiligheid van lhbti mensen te verbeteren. Ze roepen de Kamer op om daar opnieuw op aan te dringen bij minister Dekker en het kabinet.

De belangenorganisaties willen onder meer gespecialiseerde agenten, meer steun voor Roze in Blauw-politieteams en verplichte aandacht op politieacademies voor de aanpak van discriminatie. In plaats daarvan zet de regering in op zaken als ‘verwachtingsmanagement bij slachtoffers’.

‘We hebben agenten nodig, geen verwachtingsmanagement’

‘We hebben geen verwachtingsmanagement nodig,’ aldus voorzitters Astrid Oosenbrug (COC), Brand Berghouwer (TNN) en Inge Intven (NNID). ‘We hebben gespecialiseerde agenten nodig die daders van discriminatie en geweld aanpakken en zorgen dat ze veroordeeld worden.’

Ongeveer zeven op de tien lhbti mensen in Nederland krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Daarvan doen er jaarlijks zo’n 1500 melding of aangifte. Toch worden er minder dan 10 daders per jaar voor lhbti-discriminatie veroordeeld. COC, NNID en TNN vinden dat dat anders en beter moet: ‘het is tijd voor minder geweld en meer veroordeelde daders.’

Discriminatierechercheurs: ‘best practice’

De organisaties pleiten onder meer voor gespecialiseerde politierechercheurs om discriminatie aan te pakken. Ook de Tweede Kamer is daar vóór. In het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) worden zulke rechercheurs genoemd als ‘best practice’. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Zweden, Finland en Oostenrijk maken er gebruik van. Minister Dekker schrijft nu aan de Kamer dat zulke agenten er in Nederland vooralsnog niet komen.

Roze in Blauw-teams: ‘grote meerwaarde’

COC, NNID en TNN pleiten voor meer (financiële) steun voor de Roze in Blauw-politieteams. Die ondersteunen lhbti slachtoffers onder meer bij het doen van aangifte. Volgens het WODC-rapport is Roze in Blauw van ‘grote meerwaarde’ en voorziet het in een enorme behoefte. Toch is het onbetaald vrijwilligerswerk. Door de grote werkdruk bij de politie staat het water veel Roze in Blauw-medewerkers aan de lippen. De Tweede Kamer stemde in mei 2019 voor versterking van de Roze in Blauw-teams.

Minister Dekker onderschrijft het belang van Roze in Blauw maar biedt de teams geen (financiële) steun. Een onbegrijpelijke keuze, volgens de belangenorganisaties.

Verplicht op politieacademie

COC, NNID en TNN willen dat de aanpak van discriminatie een verplicht onderwerp wordt op de politieacademie. Ook die wens wordt gesteund door de Tweede Kamer. Volgens het WODC-rapport is ‘onduidelijk’ of alle agenten nu zulke training krijgen. Minister Dekker neemt geen initiatieven om ervoor te zorgen dat alle agenten getraind worden.

Britten ‘absolute koploper’

TNN, NNID en COC willen dat de Nederlandse regering maatregelen overneemt uit de Britse aanpak van haatmisdrijven en discriminatie. Volgens het WODC-rapport zijn de Britten op dit punt ‘absolute koploper’ en is hun ‘holistische’ en ‘meest omvattende’ aanpak ‘uniek’ en leidt die bij slachtoffer en dader tot grotere bewustwording. In het Verenigd Koninkrijk werken gespecialiseerde agenten in speciale eenheden aan de oplossing van discriminatiezaken. Ze beginnen in een zeer vroeg stadium met vergaren van bewijs. Politie en OM hebben voor discriminatie en haatmisdrijven duidelijke werkinstructies met aandachtspunten voor specifieke slachtoffergroepen zoals lhbti mensen.

COC, TNN en NNID pleiten, afgezien van preventie van haatmisdrijven, verder o.a. voor hogere straffen op haatmisdrijfartikel, betere registratie en prestatieafspraken tussen politie, OM en ministerie over het oplossen haatmisdrijven.

Angst en stress

Het WODC-rapport onderstreept het belang van aandacht voor de slachtoffers van haatmisdrijven en discriminatie. Volgens het rapport hebben deze slachtoffers ‘meer te lijden’ onder het strafbare feit dan ‘reguliere’ slachtoffers. De ernst en duur van de psychosociale gevolgen van het delict is groter, wat zich onder meer uit in depressieve gevoelens, woede, angst en stress bij het slachtoffer.

Gezien de ernst van de situatie, vinden de belangenorganisaties het ‘onbegrijpelijk’ dat minister Dekker nauwelijks suggesties en ‘best practices’ uit het gedegen WODC-rapport overneemt . Ze roepen de Kamer op om bij de regering alsnog aan te dringen op maatregelen, zodat lhbti personen de bescherming krijgen die ze toekomt.

TNN, COC #ikbenhetzat en andere organisaties en activisten vroegen de afgelopen tijd meermalen aandacht voor geweld en discriminatie jegens lhbti mensen, onder meer met een demonstratie voor de Tweede Kamer en een zichtbaarheidsactie in de Kamer. TNN overhandigde een rapport over geweld tegen trans personen aan minister Grapperhaus (Veiligheid).

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com