Foto van Karien van Gennip

12 oktober 2022

Wettelijke ondersteuning hard nodig voor transgender werknemers

Meer dan de helft van de transgender personen valt in de laagste inkomenscategorie, volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nieuw onderzoek bevestigt de zorgelijke situatie van trans personen op de arbeidsmarkt. Netwerk Regenboog FNV en Transgender Netwerk Nederland roepen de regering daarom op om haast te maken met wettelijke bescherming van transgender werknemers.

Voortdurend met de verkeerde naam worden aangesproken of geen contact meer mogen hebben met klanten omdat je niet representatief zou zijn: het overkomt veel transgender werknemers. Dat blijkt uit ‘Inclusion4All — Trans, intersekse en non-binaire mensen op werk’, een Europees onderzoek in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Bijna driekwart van de transgender mensen heeft op de werkvloer het gevoel dat ze hun identiteit moeten verhullen, zo blijkt uit dit onderzoek. Bijna de helft maakt verbaal geweld mee, en ruim 20% heeft te maken gehad met seksueel geweld. Ook HR-professionals zijn in het onderzoek bevraagd. Zij willen transgender werknemers doorgaans wel ondersteunen, maar hebben daar geen beleid voor.

Netwerk Regenboog FNV en TNN organiseerden daarom op 12 oktober een congres in het Vakbondshuis in Utrecht voor zowel HR-professionals als transgender-, intersekse en non-binaire werknemers. De HR-professionals kregen tips voor inclusief beleid en de werknemers leerden over hun rechten en waar zij terechtkunnen als ze tegen problemen aanlopen.

“Wij vinden het van belang dat werknemers en HR-professionals van elkaar kunnen leren, en in de praktijk snel aan de slag kunnen met een inclusievere werkvloer,” zegt Brand Berghouwer, voorzitter van TNN. “Tegelijk vragen we de regering om nu ook snel in actie te komen.” In een gezamenlijke brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen beide organisaties om een spoedige introductie van een wettelijk transitieverlof en wetgeving die de sociale veiligheid op de werkvloer moet vergroten.

Bij transitieverlof krijgt een werknemer verlof bij afspraken die met hun transitie te maken hebben. Acht politieke partijen spraken vorig jaar in het Regenboog Stembusakkoord af om transitieverlof bij wet te realiseren. In de afgelopen jaren hebben diverse grote bedrijven als IKEA, Unilever en de Nederlandse Spoorwegen al transitieverlof ingevoerd. Kleinere werkgevers kunnen dat moeilijker betalen, daarom is het van belang dat dit transitieverlof landelijk geregeld wordt. “Wij hopen dat de minister de urgentie ook voelt en spoedig met een voorstel voor een wettelijk transitieverlof komt,” zegt Berghouwer.

Tot slot willen beide organisaties de sociale veiligheid op het werk vergroten. “Ook werkgevers zullen zich moeten inzetten voor meer inclusieve cao’s, om zo te zorgen dat bedrijven een veilige werkplek zijn voor iedereen,” zegt Ronald Plokker, voorzitter van Netwerk Regenboog FNV. “Daarnaast vragen we de wetgever haast te maken met het verplichten van onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersonen, want misstanden komen helaas nog veel te vaak voor.”

Het volledige onderzoek ‘Inclusion4All — Trans, intersekse en non-binaire mensen op werk’ kun je hier lezen. Meer informatie over dit project, de onderzoekspublicaties en trainingen vind je op inclusion4all.eu

Foto van de minister © Martijn Beekman, Rijksoverheid

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com