logo dienst uitvoering subsidie aan instellingen

18 oktober 2021

Zo vraag je een tegemoetkoming voor de oude transwet aan

Vanaf maandag 18 oktober kun je een aanvraag doen voor de tegemoetkoming voor de oude transwet (1985-2014). Tot 2014 moesten mensen operaties en een onomkeerbare sterilisatie ondergaan voor de wijziging van hun geslachtsregistratie. De overheid heeft hier excuses voor aangeboden, en een financiële tegemoetkomingsregeling gemaakt voor de mensen die onder de wet vielen.

Vanaf maandag 18 oktober kunnen mensen online een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van €5000. Dit geldt voor iedereen die voor 1 juli 2014 het geslacht op de geboorteakte heeft laten wijzigen of om deze reden een nieuwe geboorteakte heeft laten opmaken. Een gewaarmerkt afschrift is hiervoor voldoende, eventueel aangevuld met extra bewijs als er een nieuwe geboorteakte is opgemaakt. Een voorbeeld van extra bewijs is een rechterlijke uitspraak waaruit volgt dat een nieuwe geboorteakte mocht worden opgemaakt.

Eind 2020 heeft de overheid, op verzoek van het Transgender- en Interseksecollectief excuses aangeboden voor de wet en beloofde ze een financiële tegemoetkoming. Lees hier meer over deze excuses.

Heb je vragen over de tegemoetkomingsregeling en wil je weten hoe je in jouw specifieke situatie de aanvraag moet doen?
Bel dan met 070 340 55 66, keuze 2: OCW subsidies en nogmaals keuze 2: Tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht. Of mail naar btt@minvws.nl.

Stel je je vraag liever aan TNN, mail dan naar:
transwetvoor2014@transgendernetwerk.nl

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com