Willemijn van Kempen

Zij/haar

Portret van Willemijn op het strand. Ze draagt een bril en groene sjaal.
Onderzoeker en beleidsondersteuner

Als trans gemeenschap weten we elkaar steeds beter te vinden in dit millennium. Dat is mooi om mee te maken en vanaf 2011 heb ik met grote inzet aan de emancipatie bijgedragen.

Sinds 2015 ben ik intensief betrokken bij trans mensen op de vlucht die in Nederland asiel aanvragen. Dit heeft geleid tot het onderzoek “Transcript from the Margins” over de manier waarop de immigratiedienst trans asielprocedures uitvoert en beoordeelt. Samen met co-onderzoeker Alejandra Ortiz leg ik de vele tekortkomingen bloot in de asielprocedures van trans mensen in Nederland.

In vervolg op het onderzoek hebben er constructieve gesprekken plaatsgevonden met de IND en de Directie Migratie Beleid om deze procedures te verbeteren. Momenteel werk ik als vrijwilliger van Transgender Netwerk aan de belangenbehartiging rond asielprocedures en het systeem dat deze procedures bepaalt.

Een andere mijlpaal is mijn initiatief en voortrekkersrol in het “trans en intersekse collectief” dat in 2021 heeft geleid tot publieke excuses door de Nederlandse Staat aan trans en intersekse mensen. In vervolg daarop werk ik nu samen met anderen vanuit een nieuwe stichting, “Curatim”, aan het tot stand brengen van een documentaire en wetenschappelijk onderzoek rond dit thema.

Daarnaast vervul ik momenteel de rol van secretaris van het Transgender Europe bestuur.

Contactinformatie

Portret van Willemijn op het strand. Ze draagt een bril en groene sjaal.

Willemijn van Kempen

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com