Sporten, tips voor jou

Heel veel sporten zijn seksegescheiden, zowel recreatief als prestatief. Hoe ga je daarmee om als trans persoon? Hier wat tips voor trans personen die willen gaan sporten of reeds sporten.

Voor trans vrouwen

Ten eerste is je persoonlijke situatie van belang. Leef je al in je gewenste geslacht, maar heb je de geslachtsaanpassende behandeling nog niet (volledig) ondergaan, dan is het volgende goed om te weten: bij competitiesport kan het hebben van een bepaalde mannelijke hormoonhuishouding als oneigenlijk voordeel worden beschouwd als je tussen de vrouwen sport.

Om toch met vrouwen mee te kunnen sporten is het nuttig om iemand (bestuurslid of trainer) binnen de vereniging waar je wilt gaan sporten in vertrouwen te nemen. Zo iemand kan steun en begeleiding bieden en bemiddelen wanneer er een ongewenste situatie met andere verenigingsleden ontstaat over je sportdeelname.

Recreatief sporten in clubverband hoeft dan geen problemen op te leveren, bij prestatief sporten kan er het risico zijn dat de sportbond het niet eens is met je sportdeelname.

Leef je al in je gewenste geslacht en loopt je hormoonbehandeling al enkele jaren of heb je de geslachtsaanpassende operaties al ondergaan, dan zijn er geen obstakels om recreatief dan wel prestatief te sporten. Je eigen veiligheid is natuurlijk wel belangrijk. Het informeren van je nieuwe sportvereniging kan naar eigen inzicht gebeuren, maar is geen ‘moetje’.

Blijf je tijdens je transitie sporten bij een sportvereniging neem dan contact op met iemand binnen de vereniging die je kunt vertrouwen. Met deze persoon kan je een strategie bepalen om de overgang van sporten in de ene sekse naar sporten in de andere sekse te vergemakkelijken. In dit geval is steun van het bestuur van de vereniging ook van groot belang. Hun steun aan jouw blijvende sportdeelname kan het verschil maken wanneer er vervelende incidenten plaatsvinden.

Voor trans mannen

Als trans man zal je zelden zoals bij trans vrouwen de bevooroordeelde verdenking op je krijgen fysiek voordeel te hebben ten opzichte van de mannen met wie je sport. Mocht je toch de afweging maken om je persoonlijke situatie kenbaar te maken binnen je (nieuwe) sportvereniging dan is het handig om eerst iemand in vertrouwen te nemen die je steunt in je coming out. Je kunt dan vervolgens bijvoorbeeld met het bestuur van je sportvereniging afspraken maken over het gebruik van kleedruimtes, als je dat zelf nodig acht.

In het geval dat je je transitieproces al hebt afgerond en je houdt dit privé, kan het nog altijd nuttig zijn om iemand binnen de sportvereniging in vertrouwen om steun te vragen voor als er zich een ongewenste outing voordoet. De gevolgen van een dergelijke outing kunnen verschillen, maar het beschikken over de steun van het clubbestuur is in dat geval bevorderlijk voor je eigen positie als daar een conflict uit voortvloeit.

Voor non-binaire personen

Veel sport is niet goed ingericht op non-binaire personen. Dat neemt niet weg dat een sportclub de verantwoordelijkheid heeft om samen met je opzoek te gaan naar welk team passend is waar ook jij veilig je sport kan uitoefenen. Ook hier is het goed om contact op te nemen met een vertrouwenscontactpersoon binnen de club.

Advies NOC*NSF

Heeft je huidige of aanstaande sportvereniging vragen over je sportdeelname dan kun je ze naar het NOC*NSF advies of naar Transgender Netwerk verwijzen

Iedereen zou veilig moeten kunnen sporten, mocht er intimidatie of discriminatie voor doen dan kan je hier ook melding bij maken bij het Centrum Voor Veilige Sport.

Heb je behoefte aan meer persoonlijk advies? Neem dan contact met Transgender Netwerk op.

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com