Standpunten media

Transgender Netwerk adviseert media regelmatig over betere berichtgeving over transgender onderwerpen. Daarbij komen een paar aandachtspunten vaak terug. We zetten ze hier voor je op een rijtje.

Rekening houden met een genderdivers publiek

Media die er voor iedereen willen zijn houden rekening met genderdiverse kijkers, lezers of luisteraars. Transgender mensen zijn niet alleen een onderwerp, ze zijn ook onderdeel van je publiek.

Afspraken over taal in een stijlgids

Met taal kun je afstand scheppen maar ook betrokkenheid. Taal over transgender mensen moet menselijk zijn. Media kunnen in hun stijlgids afspraken opnemen over de woordkeus in berichtgeving over genderdiverse mensen, bijvoorbeeld over voornaamwoorden. Overleg met transgender en non-binaire collega’s en met een belangenorganisatie of kennisinstituut is daarbij essentieel.

Genderdiverse mediamakers betrekken

Bij berichtgeving over transgender en non-binaire mensen is het van belang deze mensen zelf in het maakproces te betrekken: als auteur, camerapersoon, regisseur, redacteur, enz. Hun inzicht en ervaringen maken je item beter.

Overleg met de mensen die je interviewt

Onbedoeld sluipen er regelmatig fouten in items over transgender onderwerpen. Een voice-over of onderschrift meldt bijvoorbeeld dat iemand bepaalde operaties heeft gehad, terwijl dat niet waar is. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon die in beeld is. Bescherm de mensen over wie je bericht door informatie goed te checken en redactionele keuzes met hen te bespreken. Dat is beter voor hen én voor de kwaliteit van je werk.

Representatief

Media kunnen de neiging hebben op zoek te gaan naar extreme en spannende verhalen. Toch is het de verantwoordelijkheid van media om na te gaan in hoeverre het verhaal dat ze vertellen representatief is. Zeker als het gaat om genderdiverse mensen, over wie al veel schadelijke stereotypen bestaan.

Genderdiversiteit als een feit

Je kunt genderdiverse mensen in de media opvoeren vanwege hun expertise, hun talenten, of als toevallige passant, en niet (alleen) vanwege hun genderidentiteit. Zo zet je genderdiversiteit neer als feit en een onderdeel van de samenleving, niet als een sensatie die altijd commentaar behoeft.

Transgenderachtergrond is privé-informatie

Iemands transgenderachtergrond is privé-informatie. Tenzij mensen zelf aangeven dat ze daarover willen praten kun je ze daar niet zomaar naar vragen. Als je uitleg wilt over transgender onderwerpen kun je terecht bij belangenorganisaties en kennisinstituten. Op collega’s en andere omstanders die zelf trans zijn rust geen verplichting anderen daarover bij te scholen.

Contactpersonen hierover

Foto Nora witte achtergrond

Nora Uitterlinden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com