ANBI-gegevens

Naam organisatie

Stichting Transgender Netwerk

ANBI-formulier TNN 2022

ANBI-formulier TNN 2021

ANBI-formulier TNN 2020

Fiscaal nummer

820264064

Adres

Atlantisplein 1 (kamer 2.14), 1093 NE, Amsterdam

KvK

30251161

Doelstelling

Stichting Transgender Netwerk zet zich in voor de erkenning van een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgender personen en hun omgeving en bestrijding van discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Bestuursleden

Remke Verdegem, voorzitter

Robert Ensor, secretaris en bestuurslid arbeidsmarkt

Enno de Tombe, penningmeester

Jules Declerieux, algemeen bestuurslid onderwijs

Charlie Loopuit, algemeen bestuurslid zorg en welzijn

Aafke Uilhoorn, algemeen bestuurslid zorg en welzijn

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding per vergadering.

Cao personeel

Transgender Netwerk beschikt over negen bezoldigde (parttime) werknemers: een directeur, een beleidsadviseur, een beleidsmedewerker, een secretarieel medewerker, een communicatieadviseur, een administratief medewerker, een projectcoördinator en -medewerkers, aangesteld conform Cao Sociaal Werk.

Contactpersonen hierover

Foto van Elise met witte achtergrond

Elise van Alphen

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com