Klachtenprocedure

Inleiding

Transgender Netwerk zet zich in voor de emancipatie van transgender personen en de erkenning van een genderdiverse samenleving. Dit doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Desondanks is het mogelijk dat je een klacht hebt over Transgender Netwerk. In dat geval kun je een klacht indienen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op het werk van Transgender Netwerk of de uitvoering hiervan. Denk hierbij aan ons beleid, onze projecten, publicaties, bijeenkomsten, uitspraken of gedragingen van een medewerker.

Indien je melding wilt maken van discriminatie, bedreiging of mishandelingen door iemand uit je omgeving, op straat of online dan verwijzen we je door naar ons discriminatiemeldpunt.

Hoe dien ik een klacht in?

Je kunt je klacht per e-mail indienen met de noodzakelijke gegevens om de klacht te kunnen behandelen. Je vermeldt in ieder geval de omschrijving van de klacht en (indien van toepassing) de naam van degene op wie de klacht betrekking heeft. Verder ontvangen wij graag je naam en contactgegevens inclusief telefoonnummer, zodat we een reactie kunnen geven. Mocht je liever eerst telefonisch van gedachten wisselen, bel ons dan gerust. Uw klacht kunt u mailen naar: klachten@transgendernetwerk.nl.

Afhandeling klachten

We maken gebruik van een onafhankelijke klachtencommissie. Je kunt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging verwachten op je klacht. Als er meer tijd nodig is om te reageren, of wanneer we meer informatie nodig hebben, dan ontvang je hierover bericht.

Belangrijk

Indien je melding wilt maken van discriminatie, bedreiging of mishandeling door iemand uit je omgeving, op straat of online dan verwijzen we je door naar ons discriminatiemeldpunt.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com