Informatie op deze pagina

Asiel

Transgender asielzoekers hebben vaak schrijnende omstandigheden en gevaarlijke gebeurtenissen meegemaakt, die ze hebben gedwongen uit hun land te vluchten.

Onderzoek laat zien dat er maar beperkte kennis bij de Immigratiedienst is over de ernst en omvang van het gevaar in land van herkomst voor trans personen. Dat komt onder andere door onvolledige landeninformatie die nationaal en internationaal aangeboden wordt. Transgender Netwerk is daarom in gesprek met de IND en het Ministerie van Justitie & Veiligheid. We pleiten voor een transgenderspecifieke en sensitieve aanpak voor de beoordeling van de asielzaken van trans personen, zodat er onder andere ook gekeken wordt naar de toegankelijkheid van wijziging van de geslachtsvermelding en transgenderzorg in het land van herkomst.  

In COA’s zijn trans asielzoekers kwetsbaar voor geweld, afwijzing en discriminatie door ondere andere gebrek aan privacy en transfobie van medebewoners. Transgender Netwerk wil dat bij onveilige situaties de trans vluchteling de gelegenheid heeft om in een ander gedeelte van de opvang of in een andere opvanglocatie te komen. 

Hormoonzorg

Transgender personen hebben hiernaast maar zeer beperkte toegang tot transgenderzorg zolang ze nog geen verblijfsvergunning krijgen. Alleen wanneer ze kunnen bewijzen dat ze al aan de hormonen zaten voor aankomst in Nederland kunnen zij deze hormoonzorg continueren. Wij pleiten ervoor dat alle transgender asielzoekers toegang tot hormoonzorg via de artsen werkzaam bij GezondheidsZorg Asielzoekers kunnen verkrijgen. Ongeacht of zij in het vluchtland wel of niet toegang tot hormonen hadden. Als Transgender Netwerk blijven we de situatie op asiel samen met onze partners als COC Nederland bij de politiek agenderen, spreken we met de IND, de GezondheidsZorg Asielzoekers en nemen we plaats in de lhbt klankbordgroep van het COA. 

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

Portret van Willemijn op het strand. Ze draagt een bril en groene sjaal.

Willemijn van Kempen

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com