Discriminatie op werk

Discriminatie, in de brede zin, is de ongelijke behandeling, benadeling of uitsluiting van mensen op grond van eigenschappen die niet relevant zijn voor die situatie. Als iemand bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor werk omdat die non-binair is, is dat discriminatie op basis van geslacht. Toch is een verschil maken tussen mensen niet per se illegaal. Mensen mogen elkaar ongelijk behandelen als daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld als er een bepaald niveau van ervaring wordt gevraagd. Als iemand een baan niet krijgt omdat die persoon geen relevante werkervaring heeft, is dat uitsluiting op grond van relevante kenmerken en daarmee niet discriminatie.

 

Vormen van discriminatie

Ongelijke behandeling op grond van persoonlijke kenmerken die niet relevant zijn in die situatie, wordt ‘directe discriminatie’ genoemd. Zulke discriminatie wordt wettelijk alleen zo gezien als het kenmerk waarop wordt gediscrimineerd een beschermd kenmerk is. Dat wil zeggen dat deze in nationale of internationale wetgeving is benoemd als een kenmerk waarop niet mag worden gediscrimineerd. Beschermde kenmerken zijn bijvoorbeeld geslacht, ras/etniciteit, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, godsdienst, burgerlijke staat, et cetera.

 

Er is ook een minder zichtbare discriminatie. Terwijl directe discriminatie zich afspeelt tussen een slachtoffer en een dader, treedt indirecte discriminatie op wanneer een wet, regel of eis die neutraal lijkt te zijn voor iedereen, bepaalde groepen benadeelt omdat ze een bepaalde eigenschap delen. De afwezigheid van rolstoeltoegankelijkheid op een werkplek kan bijvoorbeeld als indirecte discriminatie worden beschouwd. Op dezelfde manier kan de eis dat alle werknemers met regelmaat op zondag werken als indirecte discriminatie worden gezien omdat deze eis werknemers benadeelt die vanwege hun geloofsovertuiging niet op die dag mogen werken.

Wanneer je discriminatie meemaakt, kun je daar een melding van maken. Als je dat doet, kan je ondersteuning krijgen om de discriminatie te stoppen. Of op een andere manier hulp krijgen.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com