Foto van inclusion4all training toolkit

Inclusion4All

De positie op de arbeidsmarkt van transgender, intersekse en non-binaire mensen is zorgelijk. Mensen uit deze groepen zijn vaker en langduriger werkloos. Ook lopen zij tegen discriminatie op het werk aan en voelen zij zich er vaker onveilig. Om deze situatie te verbeteren heeft Transgender Netwerk samen met vier partnerorganisaties meegedaan aan het Europese project Inclusion4All.

‘Inclusion4All — Trans, intersekse en non-binaire mensen op het werk’ is een tweejarig project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, onder het ‘Rights, Equality, and Citizenship’ programma. TNN werkt samen met vier internationale partnerorganisaties; lhbti-organisatie Háttér Társaság uit Hongarije, de Universiteit van Brescia uit Italië, vrouwenemancipatie organisatie Surt uit Spanje, en Zagreb Pride uit Kroatië. Samen zetten wij ons in tegen de discriminatie op de werkvloer van transgender, intersekse en non-binaire mensen.

Onderzoek

In 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de ervaringen van transgender, intersekse en non-binaire mensen met discriminatie op de werkvloer. In datzelfde jaar onderzochten wij de ervaringen van HR-professionals met het ondersteunen van deze werknemers. De resultaten zijn te lezen in Trans, intersekse en non-binaire mensen aan het werk in Nederland: Een nationaal rapport.

Toolkit voor HR-medewerkers

Met behulp van de inzichten uit de onderzoeken uit het Inclusion4All-project hebben wij trainingen ontwikkeld. In de eerste training leren managers, leidinggevenden en HR-professionals om beter voorbereid te zijn op trans, intersekse en non-binaire werknemers. De training is in het Engels en Nederlands gratis hier te downloaden.

Toolkit voor werknemers, zzp’ers, werkenden en mensen die werk zoeken

In deze training leren trans, intersekse en non-binaire mensen zélf welke rechten zij hebben op de arbeidsmarkt, en hoe zij om kunnen gaan met discriminatie. De training is in het Nederlands en Engels gratis hier te downloaden.

Op 12 oktober 2022 organiseerden we samen met FNV een congres waarin we de onderzoeksrapporten presenteerden met verschillende workshops en panelgesprekken. Transketeers maakten een video van het congres, met cijfers, tips en handvatten:

Dit project maakt deel uit van het Europese project Inclusion4all, dat mogelijk is gemaakt door de Europese Unie onder het ‘Rights, Equality and Citizenship’ programma en co-gefinancierd is door het ministerie van OCW.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com