Checklist aanpak huiselijk geweld

Checklist versterken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij transgender slachtoffers

Voor professionals bij Veilig Thuis en in de opvang.

Bied bewustwordingstrainingen aan over seksuele en genderdiversiteit aan personeel, voor een sensitieve benadering van transgender cliënten. Klik hier voor de training ‘hoe ondersteun je transgender cliënten’. Klik hier voor de training ‘jong en transgender’.

Hanteer de definitie en draag dit uit: “Ook het negeren, ontkennen of bespotten van iemands genderidentiteit en iemand weerhouden om diens gender te uiten en het straffen van iemand voor diens genderexpressie valt hieronder. Het tegenhouden van iemands sociale, administratieve en/of medische transitie is een vorm van geweld/verwaarlozing.”

Stel aandachtsfunctionarissen aan voor transgender personen en regel tijd voor collegiaal overleg.

Zorg dat onnodige sekse-registratie uit formulieren verwijderd zijn, vraag hoe men aangesproken wil worden. Klik hier voor de toolkit onnodige sekse-registratie.

“Out” mensen niet voor ze zelf hieraan toe zijn of een andere manier hebben om zichzelf uit te drukken. Heb weet van de sociale kaart rondom transgenderzorg-, hulp en sociale ontmoeting. Klik hier voor meer informatie.

Zorg voor sociale en fysieke veiligheid voor zowel medewerkers als cliënten in uw organisatie. Maak afspraken met het bedrijf dat de beveiligers levert en zorg voor een transgenderinclusief personeelsbeleid. Lees deze uitgave voor tips of neem contact op via info@transgendernetwerk.nl.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com