Rechten in de zorg

Wat zijn je rechten in de zorg? En wat kun je doen als je het gevoel hebt dat je niet goed bent behandeld? We zetten voor je op een rijtje wat de regels zijn en welke stappen jij kunt zetten.

Rechten

Iedereen heeft recht op kwalitatief goede en veilige/inclusieve zorg. Om dit te waarborgen zijn er door de overheid een aantal regels vastgesteld om ervoor te zorgen dat dit voor iedereen geldt. Dit heet de kwaliteitsstandaard die in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) staat vastgelegd. Zo moet een zorgverlener verplicht het zorgplan met je bespreken, en is het verplicht dat iedere zorginstelling een plek heeft waar je klachten kan indienen. Op de website van de rijksoverheid staat nog veel uitgebreider uitgelegd wat jouw rechten precies zijn.

Om de kwaliteit in de zorg te waarborgen bestaan er ontwikkelde kwaliteitsstandaarden die door zorgverleners en patiëntengroepen zijn ontwikkeld. Daarin staan de voorwaarden voor kwalitatief goede zorg, op basis waarvan zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten hun zorg kunnen beoordelen. Zo is er ook een kwaliteitsstandaard voor de transgenderzorg waarin alle rechten en plichten zijn opgenomen. Hier staat in uitgelegd wat de verschillende zorginstellingen aan moeten bieden en hoe zij met trans personen om moeten gaan.

Trans mensen hebben net zoveel recht op kwalitatief goede en veilige/inclusieve zorg als ieder ander. Zorgverleners horen jouw wensen te respecteren en deze na te leven. Zo heb jij er het recht op ten alle tijden aangesproken te worden zoals jij dat wil. Vertel dit aan de zorgverlener of aan de mensen bij de balie zodat dit ook in je dossier kan worden opgenomen.

Klachten en discriminatie

Heb jij wat vervelends meegemaakt in de zorg? Het komt helaas nog wel eens voor dat trans personen niet goed geholpen worden, zowel in de transgenderzorg als in de reguliere zorg. Blijf er niet mee zitten wanneer jij je vertrouwen in je zorgverlener daardoor kwijt bent – je hebt net als ieder ander recht op veilige en inclusieve zorg.

Mocht je wat hebben meegemaakt, is het in ieder geval altijd goed om erover te praten; praat met vrienden en familie over wat er is gebeurd, of zoek een groep op waar je mee kan praten. Genderpraatjes biedt in ieder geval altijd een luisterend oor, of bijvoorbeeld onze telefoonlijn (020 205 0915).

In sommige gevallen kan het zo zijn dat je er behoefte aan hebt om de discriminatie te melden. Dit kan door een klacht in te dienen, bijvoorbeeld bij je zorgverlener zelf, en als dat niet werkt via een anti-discriminatiebureau of via ons. Op deze website van de Rijksoverheid vind je alle mogelijke plekken om discriminatie in de zorg te melden.

 

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com