Voor zorgverleners

De genderidentiteit van een persoon hoeft niks te zeggen over de klachten die iemand heeft, of de organen waar naar wordt gekeken. Zo kan het soms dus voorkomen dat je iemand tegenover je hebt waar je specifieke organen bij verwacht, die er juist niet blijken te zijn. Waar kun je op letten?

Genderinclusieve zorg

Het beste is om er als zorgverlener niet vanuit te gaan dat iemand specifieke organen heeft, maar om te vragen of iemand deze wel of niet heeft. Niet alle vrouwen hebben een baarmoeder, bijvoorbeeld. En sommige mannen hebben deze juist wél.

Het komt helaas nog steeds voor dat trans personen in de reguliere zorg worden buitengesloten – zo bleek in 2022 uit onze vragenlijst over het onderwerp dat 60 procent discriminatie in de reguliere zorg meemaakt. Het is voor trans personen belangrijk dat er ruimte is om veilig hun gezondheid en welzijn te kunnen bespreken zonder dat hier aannames op basis van hun uiterlijk worden gemaakt. Sensitiviteit van de zorgverlener is hierbij van uiterst belang. Luister dus goed naar degene die tegenover je zit en respecteer diens genderidentiteit en/of voornaamwoorden. Noteer zeker niet het oude geslacht zonder toestemming van de persoon tegenover je.

Ben je op zoek naar meer informatie over het behandelen van gender non-conforme lichamen? Bij Treat it Queer kan je hier veel informatie over vinden, bijvoorbeeld in de vorm van kenniskaarten voor zorgverleners.

Hormoonzorg door huisarts

Huisartsen schrijven nu al hormonen voor aan cisgender mannen en vrouwen, bijvoorbeeld wanneer zij niet genoeg hormonen aanmaken of in de overgang zijn. Transgender Netwerk ziet dan ook graag dat dit ook voor trans personen naar de huisarts kan worden getrokken, om zo deze transgenderzorg laagdrempeliger te maken..

Huisartsen zijn op dit moment al bevoegd om dit te doen, en steeds meer huisartsen gaan hier al mee aan de slag. Het aantal blijft alleen beperkt, door de bestaande grote werkdruk onder huisartsen en het ontbreken van een richtlijn die zij kunnen volgen . Door de kwartiermaker transgenderzorg is wel een bijscholing ontwikkeld en ook de Alliantie Gezondheidszorg op maat is met het thema bezig.t In de evaluatie van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg gaat ook naar dit onderwerp gekeken worden. Dit draagt er samen aan bij dat er in de toekomst meer huisartsen zullen zijn die hormonen voor willen en kunnen schrijven.

Ben je zelf ook benieuwd hoe je als huisarts hormonen kan gaan voorschrijven? Deze richtlijnen kun je hierbij hanteren. Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met Transgender Netwerk, of bezoek de website van Trans in eigen hand.

Publicaties

Ben je op zoek naar meer informatie over hoe je het beste kan omgaan met trans personen in de reguliere zorg? Wil je weten welke onderzoeken er al lopen, of zou je willen aangeven dat je hier voor open staat? Bekijk deze publicaties eens:

Transgender: een toegankelijke gids’ – Deze gids, ontwikkeld door Transvisie, Transgender Netwerk en COC, is een hulpmiddel over hoe het is om transgender te zijn en wat een transgender persoon kan meemaken.

Alliantie Gezondheidszorg op Maat – Deze alliantie tussen WOMEN Inc., COC en Rutgers heeft een toolkit ontwikkeld voor zorgverleners om zorg op maat aan te kunnen bieden aan iedereen.

Treat it Queer – Deze organisatie zet zich in om de zorg inclusief te maken voor alle genderidentiteiten.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com