Verkenning Transitieverlof

Publicatie

Voorblad 20190219 Verkenning transitieverlof in WAZO

Arbeidsmarktdiscriminatie van transgender personen is een groot probleem. Eén beweegreden voor werkgevers om een transgender persoon niet aan te nemen of een contract niet te verlengen is het ziekteverzuim dat bij een geslachtsaanpassende behandeling om de hoek komt kijken. Daar moet wat aan gebeuren.

  • De angst voor hoger ziekteverzuim van transgender personen werkt negatief door op iemands kansen op de arbeidsmarkt.

  • Een wettelijk transitieverlof zoals een zwangerschapsverlof kan de positie van trans mensen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Downloaden

De overheid kan en moet veel meer doen dan nu gebeurt om een gendertransitie op de werkvloer te vergemakkelijken en om zo de gezondheid van trans personen te beschermen en arbeidsuitval te voorkomen. Samen met het CAOP stelden wij aan de overheid een concrete maatregel voor: regel verlof in de Wet arbeid en zorg (Wazo) voor transgender personen tijdens hun medische transitie, bescherm daarmee de gezondheid van de werknemer in transitie en verminder arbeidsmarktdiscriminatie doordat je als overheid individuele werkgevers financieel tegemoet komt wanneer een werknemer in transitie gaat. Net zoals bij zwangerschap geregeld is.

Contactpersonen hierover

Foto van Lis met witte achtergrond

Lis Dekkers

mascotte transgender netwerk Publicatie

Transitieverlof normaliseert het in transitie gaan op de werkvloer als een gebeurtenis die een deel van de bevolking meemaakt.

Verkenning Transitieverlof Downloaden

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com