Informatie op deze pagina

Transitieverlof

Sommige mensen die in transitie gaan, zullen ook medische ingrepen krijgen. Daarvoor hebben zij afspraken nodig met psychologen, artsen, en zullen zij soms ook operaties ondergaan. Hierdoor kan een trans werknemer verzuim oplopen. Om ervoor te zorgen dat trans werknemers niet onnodig veel ziekteverlof moeten opnemen, en om ervoor te zorgen dat organisaties transgender werknemers niet verliezen, raden wij aan om een transitieverlof te bieden.

Waarom verlof bieden?

Uitval door een transitie zou niet onder het ziekteverlof moeten vallen. Door transgender werknemers als ‘ziek’ te registreren, zorg je er namelijk voor dat het stigma rondom transitie blijft bestaan. Uit onderzoek bleek dat de associatie met ziekte een van de belangrijkste reden is waarom transgender mensen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Door bijzonder verlof te bieden aan werknemers in transitie, kan je ervoor zorgen dat een transitie genormaliseerd wordt.

Ten tweede voorkom je met een transitieverlof dat je werknemers onnodig hoog ziekteverlof laat opnemen. De afwezigheid van een werknemer door ziekte wordt vaak meegenomen in het beoordelen van het functioneren. Daardoor kan iemand die in transitie is onnodig worden bestempeld als ‘slecht functionerend’, terwijl dat niet het geval is.

Tot slot is een transitieverlof ook belangrijk voor werkgevers. Door dit verlof te bieden, kunnen zij de kennis en talenten van hun transgender werknemers behouden, en nieuwe talenten aantrekken. Werken op een plaats waar transitieverlof wordt geboden is namelijk heel aantrekkelijk. Diversiteit loont, en door een inclusieve organisatie te zijn kun je de ideeën, ervaringen en talenten van je werknemers volledig tot hun recht laten komen.

Wat is het transitieverlof?

Wij raden organisaties aan om een verlof te bieden dat valt onder het bijzonder verlof. Op deze manier worden werknemers niet ziek gemeld. Daarnaast heb je als organisatie veel vrijheid over wat je onder het bijzonder verlof schaart.

Er zijn veel redenen waarvoor iemand in een transitie verlof op kan nemen. Zo heeft iemand bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog, een bezoek aan een arts, of moet die herstellen van een ingreep. Ook kan een transitie een grote mentale impact hebben op iemand. Het is belangrijk om een werknemer zo veel mogelijk te ondersteunen tijdens deze periode, zodat die zich zo snel mogelijk weer op het werk kan focussen.

Transgender Netwerk raadt aan om een verlof van maximaal 33 weken aan te bieden. Dit is een vrij brede periode, die in delen opgenomen kan worden. De duur van dit verlof is berekend door de hersteltijd van alle mogelijke behandelingen op te tellen, met de mogelijkheid om langzaam te re-integreren op het werk. Hierdoor kan je de kans voorkomen dat iemand uitvalt doordat die te vroeg weer aan het werk ging. De 33 weken zijn bedoeld als een maximum, en alleen mensen die alle behandelingen ondergaan zullen hier gebruik van maken. Een groot deel van de werknemers in transitie zal dan ook maar van een kleiner verlof gebruik maken.

Voorbeelden

Er zijn steeds meer organisaties die hun werknemers transitieverlof bieden. Zo bieden Unilever, PwC en Lush allemaal bijzonder verlof voor hun werkgevers die uitval hebben door hun transitie. Floris van PwC vertelt ons over hoe het voor hem was om gebruik te kunnen maken van het transitieverlof. Het beleid van Lush is ook in te zien op hun website.

Contactpersonen hierover

Foto van Lis met witte achtergrond

Lis Dekkers

Transgender Netwerk roept op tot een wettelijk transitieverlof, zoals het zwangerschapsverlof

Lees onze handreiking hier

Verkenning Transitieverlof

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com