Wettelijk transitieverlof 

Wat is transitieverlof en waarom pleiten wij hiervoor?

Als je in Nederland in medische transitie gaat dan kan je ziekteverlof opnemen. Steeds meer grote werkgevers vinden ziekteverlof niet passend, en stellen een transitieverlof in voor hun medewerkers. Iemand is immers niet ziek maar maakt een transitie door, dat is gewoon een omstandigheid die een deel van de bevolking meemaakt. Transgender Netwerk pleit ervoor dat transitieverlof voor alle werkenden die in transitie gaan mogelijk wordt. Daarmee wordt zowel hun gezondheid beter beschermd, als hun arbeidsmarktpositie.  Dat is nodig want transgender personen zitten drie keer zo vaak in een uitkering. Daarvoor moet transitieverlof wel een wettelijke regeling gaan worden. Dan krijgen alle werkgevers een volledige financiële compensatie als werknemers in transitie gaan, zodat ze voor die weken vervanging kunnen regelen. Net zoals met werknemers die zwanger worden.  

Met een wettelijke regeling zou angst voor uitval geen reden meer vormen om trans werknemers niet aan te nemen en te behouden. Onderzoek wijst uit dat een wettelijke vorm van doorbetaald transitieverlof zoals Transgender Netwerk heeft voorgesteld, de arbeidsmarktpositie van transgender personen dan ook zou verbeteren. Alle acht grote politieke partijen hebben toegezegd dit dan ook in deze kabinetsperiode te realiseren. Samen met de FNV pleiten wij ervoor dat de Tweede Kamer spoedig met een ruimhartig transitieverlof komt voor alle transgender werknemers en (aanstaande) werkgevers.

Contactpersonen hierover

Foto van Lis met witte achtergrond

Lis Dekkers

Onze publicatie

Wettelijk transitieverlof

Verkenning Transitieverlof

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com