afbeelding meldingen transgender discriminatie 2019

23 april 2020

Aantal meldingen transgenderdiscriminatie blijft stijgen

Het derde jaar op een rij stijgt het aantal gemelde incidenten van discriminatie tegen transgender personen. Dat blijkt uit de discriminatiemonitor over 2019 die Transgender Netwerk Nederland vandaag uitbrengt.

Weggepest worden uit de buurt. Ontslagen worden omdat je transitie te schokkend zou zijn voor klanten. Of geen gebruik mogen maken van het toilet dat bij jouw genderidentiteit past. Het is een kleine greep uit de meldingen die transgender personen het afgelopen jaar hebben gemaakt bij antidiscriminatiebureaus en het meldpunt van Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Steeds meer transgender mensen die slachtoffer zijn van discriminatie maken daar melding van. In 2019 registreerden antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) en TNN landelijk 107 unieke meldingen van discriminatie op grond van genderidentiteit. In 2018 waren dat er 87. In 2016 was het aantal meldingen nog maar 49.

“We weten dat mensen het niet altijd rapporteren als ze discriminatie meemaken,” zegt Brand Berghouwer, voorzitter van TNN. “Daarom is het een goed teken dat elk jaar meer trans mensen melding doen. We hopen alleen dat dit niet wijst op een toename van discriminatie tegen transgender personen in de samenleving. Daarom pleiten we ervoor dat de overheid structureel discriminatie en veiligheid van transgender personen gaat monitoren.”

Nashvilleverklaring

De stijging in het aantal meldingen is mede beïnvloed door de Nashvilleverklaring begin 2019. Daarover kwamen veel meldingen van discriminatie binnen bij adv’s. Maar deze werden meestal geregistreerd als discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, en weinig op grond van genderidentiteit. De Nashvilleverklaring heeft daardoor wel gezorgd voor een algemene stijging van discriminatiemeldingen in 2019, maar is slechts beperkt van invloed op de sterke stijging van transgenderdiscriminatie.

“De grotere zichtbaarheid van transgender personen doet misschien geloven dat de emancipatie vooruit gaat, maar trans personen krijgen nog dagelijks te maken met uitsluiting.” Brand Berghouwer, voorzitter TNN

De regering heeft de laatste tijd niet stilgezeten als het gaat om de aanpak van transgenderdiscriminatie. Zo is sinds 1 november 2019 discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken op werk, school en andere gebieden in het maatschappelijk verkeer expliciet verboden. Dat gebeurde op aandringen van de belangenorganisaties TNN, COC en NNID via een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks.

Groepsbelediging

Een volgende stap waar TNN samen met NNID en COC voor pleit, is om groepsbelediging ook strafbaar te stellen voor transgender personen en intersekse personen. Dan pas kunnen ook discriminerende uitlatingen jegens deze groep online en offline aangepakt worden, worden vervolgd door het Openbaar Ministerie of verwijderd door het Meldpunt Internet Discriminatie. Eerder dit voorjaar stuurde minister Dekker (Rechtsbescherming) een voorstel hierover aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat transgender personen net als andere groepen in de samenleving tegen discriminatie beschermd moeten zijn met het Wetboek van Strafrecht.

TNN hoopt dat de regering hier haast mee gaat maken en snel transgender mensen én intersekse personen gaat beschermen.

Rest van je leven last

Berghouwer: “Discriminatie werkt vaak lang door op iemand. Je gaat het internaliseren, en daar kun je de rest van je leven last van hebben. We hopen dat de regering transgenderdiscriminatie serieus neemt en snel overgaat op strafbaarheidstelling zodat transgender en intersekse personen dezelfde bescherming ontvangen van de overheid als andere groepen in de samenleving.”

Download de discriminatiemonitor 2019 hier.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com