afbeelding van demissionair minister J&V op verkiezingsdebat COC NL

20 maart 2024

Belangenorganisaties vragen Yeşilgöz om maatregelen tegen geweld

Vier lhbti+ belangenorganisaties vragen minister Yeşilgöz (J&V) om maatregelen tegen discriminerend geweld. De organisaties overhandigen de minister op donderdag 21 maart een actieplan met als motto Veiligheid voor de Regenbooggemeenschap.

Directe aanleiding voor het pleidooi is een WODC-onderzoek naar geweld tegen de regenbooggemeenschap dat op woensdag 20 maart verschijnt. De onderzoekers constateren dat schelden en geweld tegen de regenbooggemeenschap voor een deel van de bevolking normaal lijkt te zijn geworden.

“Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling”, aldus Transgender Netwerk. “In Nederland zou iedereen veilig zichzelf moeten kunnen zijn. Daar moeten we met zijn allen voor blijven strijden.”

Uit eerder onderzoek bleek al dat zeven op de tien lhbti+ personen in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Per jaar worden er ruim 2600 meldingen en aangiften gedaan. Toch worden er jaarlijks maar een stuk of vijf daders voor lhbti+ discriminatie veroordeeld, meestal tot lage straffen.

Naast meer en betere aandacht voor acceptatie op school, pleiten de vier belangenorganisaties in hun actieplan voor meer politiecapaciteit om discriminatie aan te pakken. Er zouden zeker veertig discriminatierechercheurs moeten komen; nu zijn dat er vier voor alle discriminatievormen in heel Nederland. Ook zou er meer politiecapaciteit moeten worden ingezet tegen online-discriminatie en moet er meer tijd en geld worden komen voor de agenten van Roze in Blauw.

De aangiftebereidheid van trans mensen is zeer laag ondanks dat deze groep veel geweld meemaakt, door bekenden en onbekenden.  Uit eerder onderzoek bleek  dat bijna 30% van de transgender slachtoffers van fysiek geweld niet naar de politie ging, vanwege de angst door de politie negatief bejegend te worden. Meer kennis bij politie en betere afhandeling,  zou de angst voor negatieve bejegening door politie onder de trans gemeenschap afnemen.

Verder pleiten de organisaties voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld en willen ze dat discriminatie van de hele lhbti+ gemeenschap verboden en strafbaar wordt. Veelvoorkomende vormen van discriminatie tegen trans en intersekse personen zijn nu niet strafbaar, waardoor het moeilijk kan worden aangepakt.

Ten slotte willen de organisaties dat de regering helder stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie en staat voor de aanpak van intersectionele discriminatie, bijvoorbeeld omdat iemand zwart en transgender is.

Uit het WODC-onderzoek naar geweld tegen de regenbooggemeenschap dat op 20 maart verschijnt, blijkt dat veel daders een afkeer hebben van zichtbare lhbti+ uitingen. Voor hen lijkt schelden en fysiek geweld tegen de lhbti+ gemeenschap normaal te zijn geworden.

Daders zijn volgens het onderzoek over het algemeen jonge mannen. Veruit de grootste groep daders heeft de Nederlandse nationaliteit. Slechts een kleine groep zegt een religie te belijden. De meerderheid kwam al eerder in aanraking met justitie voor andere zaken.

Het actieplan Veiligheid voor de regenbooggemeenschap wordt aan minister Yeşilgöz overhandigd door COC Nederland, Transgender Netwerk, Bi+ Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID. De minister gaat donderdag ook in gesprek met slachtoffers van anti-lhbti+ geweld.

Foto: Dilan Yeşilgöz bij COC’s verkiezingsdebat – foto Geert van Tol voor COC Nederland

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com