4 juli 2017

Bregtje Visser treedt af als penningmeester TNN

Op 15 juni heeft TNN afscheid genomen van haar penningmeester, Bregtje Visser. Wij danken Bregtje voor haar grote inzet voor TNN sinds begin 2016.

Dankzij de expertise van Bregtje is de administratie voor een groot deel geautomatiseerd, zodat TNN meer dan ooit haar handen vrij heeft om zich te richten op haar doel : de emancipatie van transgender personen en de acceptatie van de samenleving.  Bregtje vormde ook een van de gezichten van het bestuur naar buiten en maakte een begin met het actief benaderen van onze achterban met het doel deze te verbreden en de relatie te verduurzamen.

Bregtje heeft afscheid genomen van TNN als bestuurslid om zich volledig te kunnen storten op het doel van de stichting Gendertalent. Stichting Gendertalent is vorig jaar door COC, FNV en TNN opgericht om de arbeidsmarktpositie van transgender personen te verbeteren met het (onder meer) aanbieden van genderdiversiteitstrainingen voor werkgevers en loopbaancoaching voor transpersonen (zie ook: Een duwtje in de rug).

TNN is blij dat Bregtjes visie en expertise behouden blijven voor de transgender gemeenschap en wensen haar veel succes met stichting Gendertalent.  Ook blijft ze als een van onze transambassadeurs betrokken bij TNN.

Ondertussen zoekt TNN hard naar nieuwe betrokken bestuursleden die zich willen inzetten voor gelijke rechten en behandeling van transgender personen in Nederland. Geïnteresseerd? Lees hier verder.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com