Foto van de stoelen uit het Tijdelijke Gebouw van de Tweede Kamer

23 april 2024

Kamer wil Transgenderwet van tafel vegen via schandalige route

De Tweede Kamer stemt in met een motie om vernieuwing van de Transgenderwet van tafel te vegen zonder de normale procedure voor nieuwe wetten te volgen. Terwijl in Duitsland net een vergelijkbare wet is goedgekeurd. “Nederland laat transgender mensen keihard vallen”.

“Het is schandalig dat de Kamer wil dat een goed voorbereid wetsvoorstel dat nog in behandeling is, wordt ingetrokken,” zegt Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk. “Dat komt bijna nooit voor. Nederland laat transgender mensen keihard vallen. Dit is politiek scoren over de ruggen van trans mensen.”

Op dinsdag 23 april nam de Tweede Kamer een motie aan (met 73 stemmen voor en 70 tegen) van NSC en SGP om de Transgenderwet niet verder te behandelen. Daarmee krijgt het Kamerdebat dat in september 2022 was gestart geen vervolg. Kamerleden zullen de antwoorden van minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) op hun vragen niet meer horen en kunnen zo geen gewogen oordeel vormen. Tekenend is ook dat de motie van PvdD, Groenlinks|PvdA, SP, D66, Volt is gesneuveld die de regering vroeg om antwoorden op de gestelde Kamervragen over de wijziging van de Transgenderwet.

Respectloos

Onzorgvuldig en respectloos, vindt Transgender Netwerk. Niet alleen naar trans mensen, maar ook naar de Kamer die hun werk niet meer kan doen. Dat juist een partij die goed bestuur belangrijk vindt de normale procedures wegwuift, is door verschillende media opgemerkt.

Daar komt bij dat NSC maandenlang niet met transgender mensen of belangenorganisaties wilde praten. Pas nadat de partij had aangekondigd dat ze een motie zou indienen, kreeg Transgender Netwerk een kort gesprek van een half uur. “Daarin werd ons direct verteld dat NSC deze motie sowieso ging indienen,” zegt Verdegem. “Dat de partij niet naar de ervaringen luistert van de mensen om wie de wet gaat is te bizar voor woorden. Er wordt steeds van alles bijgehaald, maar de wet draait echt alleen om het leven van trans mensen en verandert niets voor andere mensen.” NSC had eerder aangekondigd de motie al op 16 april in stemming brengen, maar stelde dat toen uit.

De vernieuwing van de Transgenderwet verbetert het proces om je geslacht te laten wijzigen op je ID. Zo heb je geen verklaring van een arts of psycholoog meer nodig, maar kan je na een verplichte wachttijd je ID laten aanpassen. Ook jongeren onder de zestien kunnen met de nieuwe wet na toestemming van hun ouders via de rechter een wijziging aanvragen. Deze vernieuwingen maken het leven van transgender mensen veiliger, volgens belangenorganisaties en onderzoekers. Ook mensenrechtenorganisaties, vrouwenrechtenorganisaties én de kinderombudsman steunen het wetsvoorstel.

Duitsland krijgt wel nieuwe wet

Vorige week kwam in het nieuws dat Duitsland vanaf 1 november een wet heeft die trans personen zelfbeschikking geeft. Duitsland is het twaalfde Europese land waar een verklaring van een arts of psycholoog niet meer nodig is voor de wijziging van het geslacht op je ID. “Voor Nederland is dit een historisch dieptepunt,” zegt Verdegem. “We worden nu voorbijgestreefd door al onze buurlanden. Sinds de openstelling van het huwelijk is geen wetgeving voor lhbti+ mensenrechten in Nederland afgewezen.”

De afgelopen weken hebben transgender mensen en hun omgeving mails gestuurd naar Kamerleden om ze te vragen de behandeling van het wetsvoorstel niet in de weg te staan. Ook mensenrechtenorganisaties en vrouwenrechtenorganisaties hebben fracties gevraagd de behandeling door te laten gaan.

Minister Weerwind heeft al laten weten dat hij deze gang van zaken onbehoorlijk vindt en dat hij de ministerraad zal vragen de motie niet uit te voeren. Transgender Netwerk is blij dat de minister het wetsvoorstel niet zomaar opgeeft. “Dit wetsvoorstel verdient een volledige behandeling en een democratisch debat,” zegt Verdegem.
.

Foto: Dassenman (CC)

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com