foto Geslachtsregistratie formulier

9 september 2017

Minder sekseregistratie, meer discriminatie?

De afgelopen maanden zijn onderwerpen als genderinclusieve taal, genderneutraal kledingaanbod en het terugdringen van sekseregistratie veelvuldig in het nieuws gekomen. Van de ene kant laat het zien dat er in de samenleving en politiek meer wordt nagedacht over vrijheid van geslacht. Van de andere kant roept het door onzorgvuldige berichtgeving, foutieve interpretatie van het nieuws door columnisten en transfobie bij lezers op social media heftige reacties op.

De negatieve reacties die wij online zien zijn een symptoom van een maatschappij die genderdiversiteit niet tolereert en nog lang niet accepteert. TNN wil duidelijk maken dat politici, bedrijven en gemeentes die zich nu hard maken voor genderinclusiviteit de (online) discriminatie en belediging niet voor lief horen te nemen.

Er zijn grote problemen met discriminatie op de arbeidsmarkt, trans personen hebben te maken met geweld, bedreigingen en uitsluiting. Stuk voor stuk symptomen van hetzelfde probleem. Wie de levens van transgender personen wil verbeteren moet ook op die gebieden maatregelen nemen.

Samen kunnen trans personen wel een vuist maken tegen online belediging en discriminatie. Maak voor jezelf een screenshot van de belediging of discriminerende opmerking en maak vervolgens melding bij het Meldpunt Internet Discriminatie(MInD) en bij TNN. MInD kan daarmee het online platform waar de opmerking is geplaatst (bijv. Twitter of Facebook) dwingend verzoeken deze reactie te verwijderen. Het moet duidelijk worden dat belediging en discriminatie van trans personen in al hun diversiteit niet getolereerd wordt.

Ten slotte, TNN staat voor meer genderinclusiviteit. De negatieve reacties zijn geen reden om dit emancipatiedoel langs ons neer te leggen. Transgenderemancipatie hoort namelijk niet aan voorwaarden verbonden te zijn. TNN bouwt verder aan draagvlak voor vrijheid van geslacht en ondersteunt ieder die persoonlijk genderinclusiviteit in de samenleving wil vergroten.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com