Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken met COC Nederland, Transgender Netwerk en Bi+ Nederland

17 mei 2023

Minister Bruins bespreekt LHBTI-discriminatie

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken sprak afgelopen dinsdag met COC Nederland, Transgender Netwerk en Bi+ Nederland over de aanpak van discriminatie en geweld. Dat gebeurde aan de vooravond van 17 mei: de Internationale Dag tegen Homo-, Bi-, Intersekse en Transgenderfobie.

‘De laatste tijd horen en lezen we vaker over geweld en bedreigingen richting de lhbti+ gemeenschap,’ aldus de minister. ‘Dat geweld kan niet, dat mag niet en het verontrust me.’

De minister sprak met onder meer Astrid Oosenbrug en Marie Ricardo van COC Nederland, Remke Verdegem van Transgender Netwerk en Barbara Oud van Bi+ Nederland over het belang van de aanpak van geweld en discriminatie. COC, Transgender Netwerk en Bi+ pleitten o.a. voor hogere straffen op discriminerend geweld, meer discriminatierechercheurs bij de politie en aandacht voor diversiteit op school.

“Dat groepsbelediging van trans personen nog niet strafbaar is levert een rechtsongelijkheid op waardoor transgender en intersekse personen minder beschermd worden dan andere minderheden,” Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk

Hoog op de agenda stond een wettelijk verbod op discriminatie van bi+, transgender en intersekse personen. Nu verbiedt de wet discriminatie op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid, maar niet op grond van bijvoorbeeld aseksualiteit of bi+ zijn. Ook is groepsbelediging wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken nog niet strafbaar. Terwijl er wel veel mensen op deze gronden worden gediscrimineerd.

“Dat groepsbelediging van trans personen nog niet strafbaar is levert een rechtsongelijkheid op waardoor transgender en intersekse personen minder beschermd worden dan andere minderheden,” zegt Remke Verdegem. “Bovendien kan online discriminatie slechter worden aangepakt. Meldpunt Internet discriminatie kan daardoor nog altijd weinig met meldingen van groepsbelediging jegens transgender personen en de politie kan deze vorm van discriminatie niet vervolgen. Dat terwijl de laatste twee jaar het online klimaat tegen transgender personen steeds grimmiger wordt.”

De regering presenteerde in 2020 een concept-wetsvoorstel dat discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie strafbaar stelt en ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verbiedt. Dat voorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. De minister liet weten dat dat rond de zomer van 2023 gaat gebeuren.

Transitieverlof

Verder ging het gesprek onder andere over hoe belangrijk het is dat zaken die in Europees Nederland goed geregeld zijn voor lhbti+ personen, ook op de BES-eilanden goed geregeld zijn. Remke Verdegem vroeg tot slot aandacht voor het belang van een landelijke transitieverlofregeling voor transgender personen, één van de afspraken uit het Regenboogakkoord.

Trans personen worden in Nederland nog altijd zeven keer so vaak mishandeld of daarmee bedreigd en 45% maakt discriminatie of geweld mee op de werkvloer. Toch doen trans personen minder snel aangifte- of melding dan gemiddeld. Alsnog waren er het afgelopen jaar meer meldingen dan ooit. Transgender Netwerk en Antidiscriminatiebureaus kregen 184 unieke meldingen binnen. Dat is dubbel zo veel als de jaren ervoor.

Op 17 mei wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor het tegengaan van geweld en discriminatie tegen de regenbooggemeenschap. Op 17 mei 1990 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om homoseksualiteit niet langer als ziekte te beschouwen. Op tal van plekken in de wereld worden jaarlijks op 17 mei activiteiten georganiseerd en vlaggen gehesen.

Foto: Michel Campfen/Ministerie van BZK

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com