foto Jet Bussemaker

23 maart 2017

Minister erkent probleem transgenderdiscriminatie op werk

Demissionair minister Bussemaker heeft gereageerd op de kamervragen die PvdA stelde naar aanleiding van de hoge arbeidsmarktdiscriminatie van transgender personen. Uit onderzoek van onder meer UvH en TNN blijkt dat ruim 40% van de bevraagde transpersonen met discriminatie te maken heeft gehad: van ontslag tot pesterijen op de werkvloer.  De minister erkent het probleem en zegt toe haar beleid gericht op sociale acceptatie verder te verbeteren.

De hoge cijfers van ervaren discriminatie en de stilstand in de arbeidsparticipatie van transgender personen (nog steeds  20% arbeidsongeschikt of werkloos) baarde de PvdA zorgen. Samen met D66 en Groenlinks heeft de PvdA begin dit jaar een initiatiefwet ingediend om trans personen expliciet te beschermen tegen discriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling.  Keklik Yücel (PvdA) wilde met haar vragen het kabinet oproepen samen met de sociale partners een plan te maken om de discriminatie te bestrijden.

ERKENNING VAN PROBLEEM

De minister maakt zich zorgen om de achterblijvende sociale acceptatie van transgender personen en de slechte arbeidsmarktpositie van transgender personen. Ze benoemt ook de obstakels in de transgenderzorg als reden voor arbeidsuitval.Bussemaker wijst onder andere op de algemene maatregelen die de overheid neemt om discriminatie op arbeidsmarkt tegen te gaan. De werkgever is wettelijk verplicht een antidiscriminatiebeleid te voeren.  Of dat daadwerkelijk ook gebeurd, wordt verder door een team van SZW geinspecteerd. Meld het dan ook altijd bij ons en/of een antidiscriminatiebureau wanneer er geen of onvoldoende antidiscriminatiebeleid gevoerd wordt.Verder belooft de minister haar beleid gericht op sociale acceptatie te verbeteren, maar wacht hiervoor nog op een onderzoek van SCP naar belemmerende en bevorderende factoren voor het welzijn van transgender personen, dat 9 mei wordt gepubliceerd.Lees de volledige antwoorden hier.Lees verder over de resultaten van het onderzoek in de  Factsheet transgender en werk (UVH)Lees verder het uitgebreide artikel in de NRC naar aanleiding van het onderzoek.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com