22 juni 2017

Online gediscrimineerd? Laat het er niet bij zitten

Het internet en sociale media worden steeds meer gebruikt om meningen te ventileren. Je mag in Nederland veel zeggen, maar wat kan je doen als grenzen worden overschreden?   Vandaag in het vierde blog in de serie Meld altijd discriminatie: het Meldpunt Internet Discriminatie aan het woord.

Nederland kent over het algemeen een degelijk moderatiebeleid. Veel websites zetten actief in op moderatie van bijvoorbeeld reacties op nieuwsberichten. Sociale media als Facebook en Twitter bieden de mogelijkheid aan gebruikers om discriminerende of haatzaaiende berichten te rapporteren. Toch blijven er altijd discriminerende uitingen die aan de aandacht ontsnappen en onnodig kwetsend zijn voor groepen binnen onze samenleving. Laat het er niet bij zitten en meld het bij MiND!

Werkwijze

MiND is het landelijk meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Het afgelopen jaar behandelde MiND 918 meldingen. Melden gebeurt via het meldformulier op www.mindnederland.nl/melden. Dat kan anoniem. De juridische medewerkers toetsen of de uiting strafbaar is volgens artikel 137c tot en met 137e van het Wetboek van Strafrecht en de bijbehorende jurisprudentie. Als dit het geval blijkt verzoekt MiND de beheerder of moderator van de betreffende website om de uiting te verwijderen. Een website of platform is namelijk verantwoordelijk voor de uitingen die daarop staan. Vaak zijn moderatoren zich niet bewust van het feit dat er groepsdiscriminerende uitingen op hun website staan en geven ze direct gehoor aan een verwijderverzoek.

Meningsuiting

De beoordeling van een melding is niet altijd gemakkelijk. Het is soms complex om vast te stellen of een uiting strafbaar is of niet, zo legt een medewerker van MiND uit:

“Strafbaarheid van uitingen hangt van veel aspecten af. Zoals de context waarin iets wordt gezegd, bijvoorbeeld of een uiting onderdeel uitmaakt van een maatschappelijk debat. Denk hierbij aan een column. Dat wordt allemaal meegewogen. Je mag in Nederland veel zeggen, maar er zijn grenzen.”

Transgender personen

Ook als transgender persoon kan je geconfronteerd worden met discriminerende uitingen op internet of social media. Voorbeelden van meldingen die MiND dit jaar ontving zijn: “Ik haat transgenders jullie zijn allemaal ziek.” en “Ik neem geen transgender aan, dat geeft onrust in het bedrijf.” MiND concludeerde dat deze uitingen strafbaar waren op grond van respectievelijk artikel 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht. Beide uitingen zijn verwijderd.

Inzicht

Het melden van discriminatie op internet is belangrijk. Ten eerste is er op internet en sociale media uiteraard geen plaats voor discriminatie en het aanzetten tot haat tegen groepen in onze samenleving. Daarnaast zorgt registratie van de meldingen voor meer inzicht in online discriminatie van transgender personen, bijvoorbeeld richting de politiek en netwerkpartners.

Op www.mindnederland.nl kan je groepsdiscriminatie op internet 24/7 melden. Indien gewenst houden de medewerkers je op de hoogte van de afhandeling. Op de website is ook meer informatie te vinden over MiND.

 

———————————————————————————————————————–

Met regelmaat verschijnt er een nieuwe blog en/of video. Lees hier de eerste drie blogs terug over ervaringen, melding maken bij een antidiscriminatiebureau of via het roze in blauw netwerk van de politie. Het volgende blog is van de hand van het College van de Rechten van de Mens en wat zij voor je kunnen betekenen. 

Meld hier discriminatie bij TNN; zij kan je adviseren en eventueel doorverwijzen. Of gebruik het stroomschema om zelf  uit te zoeken waar je het beste terecht kan.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com