Midshot van drie peronen die voor een banner staan met de tekst "Stichting Reclame Code" en een groene en rode cirkel

9 april 2023

Reclame Code Commissie radiospot tegen transgenderwet nodeloos kwetsend

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclame waarin een moeder zich hard uitsprak tegen de Transgenderwet, nodeloos kwetsend is. De radiospot was begin februari te horen bij de publieke omroep. WOMEN Inc. en Transgender Netwerk Nederland dienden een klacht in en zijn blij met de uitspraak.

In de week van 6 februari was op de radio te horen: “Mijn dochter kan zich registreren als man, onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de zestien jaar. Geslacht is toch geen keuze!” Er kwamen over deze radiospot meer dan 220 klachten binnen bij de Reclame Code Commissie, waaronder één van belangenorganisaties WOMEN Inc. en Transgender Netwerk Nederland. Zij dienden de klacht onder andere in omdat de radiospot de genderidentiteit van kinderen ridiculiseert en daarbij bijdraagt aan een negatief, stigmatiserend klimaat tegenover transgender personen.

“Op de radio horen dat jij niet in orde zou zijn doet pijn, bovendien kunnen mensen uit je omgeving denken: het is oké om spottend, neerbuigend en afwijzend op iemands transgender-zijn te reageren.” Remke Verdegem, voorzitter Transgender Netwerk

Een belangrijk deel van de klacht die de belangenorganisaties indienden bij de Reclame Code Commissie is maandag 3 april gegrond verklaard, met een duidelijke boodschap: de radiospot is nodeloos kwetsend. De Reclame Code Commissie zegt hierover: “Door de bewoordingen “als moeder”, “mijn dochter” en “mijn zoon”, wordt in de radiocommercial duidelijk de suggestie gewekt dat het gaat om een moeder die spreekt over haar eigen kind, waarbij geldt dat het gaat over een kwetsbare groep mensen, namelijk over (jonge) transgenders. Het is daarbij weliswaar duidelijk dat de vrouw haar eigen mening geeft, zij doet dit echter op een toon die niet anders kan worden samengevat dan spottend, verontwaardigd, neerbuigend en afwijzend.” Ook stelt de Commissie: “Dat het volgens de adverteerder niet de intentie was nodeloos kwetsend te adverteren, neemt niet weg dat de reclames in zijn totaliteit bezien […] naar de huidige maatschappelijke opvattingen, door de Commissie als nodeloos kwetsend voor (jonge) transgenders wordt beoordeeld.”

Schrikbeelden

De uitspraak van de Reclame Code Commissie komt in een tijd waarin schrikbeelden over trans personen veelvuldig te horen en te zien zijn in de media. WOMEN Inc. en Transgender Netwerk zijn van mening dat het oordeel van de Commissie juist in deze tijd het belang van eerlijke en zorgvuldige berichtgeving laat zien.

De Reclame Code Commissie adviseert in de toekomst niet op dergelijke wijze te adverteren. Andere onderdelen van de klacht zijn niet gegrond verklaard. De makers van de radiospot hebben twee weken om in hoger beroep te gaan.

Broodnodige boodschap

Remke Verdegem, voorzitter Transgender Netwerk: “Op de radio horen dat jij niet in orde zou zijn doet pijn, bovendien kunnen mensen uit je omgeving denken: het is oké om spottend, neerbuigend en afwijzend op iemands transgender-zijn te reageren. Daarom is het belangrijk dat de Reclame Code Commissie nu duidelijk stelt dat dit niet oké is en dat het radiospotje nodeloos kwetsend was. Een broodnodige boodschap in een tijd waarin genderdiverse mensen in publieke uitingen vaker onderwerp van spot zijn.”

Jannet Vaessen, directeur-bestuurder WOMEN Inc.: “Wij strijden al jaren voor representatieve media waar iedereen zich in kan herkennen. De media bepalen namelijk voor een groot deel hoe we onszelf en elkaar zien. Dat de Reclame Code Commissie hier een grens trekt is een belangrijke en noodzakelijke stap op weg naar media voor iedereen, ongeacht gender of sekse.”

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com