Grafiek uit de discriminatiemonitor 2023

23 april 2024

Schokkende stijging discriminatie tegen transgender mensen

In 2023 steeg het aantal meldingen van discriminatie tegen transgender personen bij alle instanties, net als het jaar ervoor. Bij de politie kwamen zelfs 60% meer meldingen binnen. Transgender Netwerk maakt zich zorgen: “Deze lijn mag niet doorzetten.”

“Wij maken ons flink zorgen om de toename van discriminatie en geweld tegen transgender mensen,” Zegt Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk. “We horen van veel mensen dat ze zich online en op straat steeds minder veilig voelen, en deze cijfers bevestigen het verslechterde klimaat. Zeker de politiecijfers zijn schokkend, deze lijn mag niet doorzetten.”

Op dinsdag 23 april publiceerden Transgender Netwerk, antidiscriminatiebureaus, de politie en instanties als het College voor de Rechten van de Mens hun discriminatiecijfers van 2023. Transgender Netwerk en antidiscriminatiebureaus kregen 218 unieke meldingen, terwijl dat het jaar ervoor nog 183 waren. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 58 meldingen tegenover 8 in 2022. De politie kreeg 79 meldingen van transgender mensen, een stijging van meer dan 60% ten opzichte van 2022.

Transgender mensen krijgen te maken met discriminatie op het werk, in de zorg, bij commerciële dienstverleners, en op straat, om een paar plekken te noemen. Zo werden twee trans vriendinnen op straat nageroepen met “Kankerhomo’s, pleeg zelfmoord” en werd bij een tachtigjarige moeder van een trans vrouw een regenboogvlag overgoten met een brandbare vloeistof. Een werkgever zette een werknemer onder druk om uit dienst te gaan voordat deze aan zijn transitie zou beginnen, en iemand werd de toegang geweigerd bij een café omdat diegene trans is.

“Deze meldingen zijn nog maar het topje van de ijsberg,” zegt Verdegem. “Niet iedereen die discriminatie meemaakt maakt er een melding van of doet aangifte.” Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS 2024 bleek bijvoorbeeld al dat 40% van de non-binaire mensen discriminatie meemaakt.

Opvallend in de discriminatiecijfers is de afwezigheid van meldingen over haatberichten op het internet. Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer bijkt dat het aantal haatberichten tegen transgender mensen bijna vertienvoudigd is sinds 2020. Toch ontving Meld.Online Discriminatie slechts 28 meldingen over deze online haat.

Niet strafbaar
Hoewel het sinds 2019 verboden is om transgender mensen te discrimineren op grond van hun genderidentiteit en genderexpressie, is groepsbelediging (137 sr) van transgender personen nog altijd niet strafbaar. Hierdoor kunnen online discriminatie en andere uitingen waarin trans personen als groep gediscrimineerd worden, niet goed aangepakt worden. Omdat er toch niks mee gebeurt doen mensen er ook minder melding van.

Vorige maand dienden ministers Hugo de Jonge en Dilan Yeşilgöz een wetsvoorstel in waarmee discriminatie van bi+, trans, non-binaire, intersekse, lesbische, queer en aseksuele personen verboden en strafbaar wordt. “We zijn heel blij dat het wetsvoorstel nu eindelijk is ingediend,” zegt Verdegem. “We hebben dan ook een petitie omdat we hopen dat de Tweede Kamer het voorstel snel aanneemt. Dan kunnen discriminatie en geweld beter worden aangepakt. Hopelijk weten mensen daardoor ook eerder ‘dit kan echt niet, dit gaat te ver.’”

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com