Transgender Awareness Week

Transgender personen in Nederland krijgen veel te maken met geweld. Ze worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten.

In de Transgender Awareness Week (13-19 november) vragen we aandacht voor de problemen waar transgender mensen tegenaanlopen in de samenleving, zoals geweld en discriminatie.

Meedoen met de Transgender Awareness Week? Download en verspreid de social-mediaversie van de poster hieronder om te laten zien dat jij opkomt voor de veiligheid en gelijkheid van transgender mensen.

#transawarenessweek #stopgeweld #zorgvoorelkaar

 

Fotografie poster: Prins de Vos
Ontwerp: Sem Hak

Meer weten over veiligheid van transgender mensen in Nederland? Lees het rapport Overal op je hoede, Geweld tegen transgender personen in Nederland.

Onze actiepunten voor de veiligheid van transgender mensen

Wij pleiten bij politici en beleidsmakers voor:

  • Het monitoren van de veiligheid van transgender personen met de Veiligheidsmonitor en een goede registratie van de grond genderidentiteit en – expressie in de politiecijfers.
  • Drempelverlagende maatregelen om aangifte te doen, bijvoorbeeld door het bevorderen van de sensitiviteit bij politieagenten en een verplichte leerlijn in de politieacademie.
  • Aanpassing van het wetboek van strafrecht om de gronden genderidentiteit en -expressie op te nemen en waar geslacht wel staat, het te expliciteren. Trans personen worden nu onvoldoende beschermd door discriminatie-artikelen in het strafrecht. Zo kun je nog altijd geen aangifte doen van groepsbelediging wanneer genderdiverse mensen worden beledigd.
  • Gespecialiseerde discriminatierechercheurs om zaken beter op te volgen.

Daarnaast hebben wij een eigen discriminatiemeldpunt. Hier kun je laagdrempelig melden als jij te maken hebt gehad met discriminatie. We bieden ondersteuning, en als je dat wilt kunnen wij je melding doorsturen naar een antidiscriminatiebureau in je regio of contact opnemen met het Openbaar Ministerie.

Transgender Gedenkdag

Na de Transgender Awareness Week, op en rondom 20 november, is de Transgender Gedenkdag. Wereldwijd vinden herdenkingen plaats voor genderdiverse mensen die door geweld om het leven zijn gekomen. Op 20 november 2022 herdenken we 327 trans en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar zijn vermoord om wie ze zijn, onder wie een slachtoffer in Nederland.

De Transgender Gedenkdag is in 1999 in de Verenigde Staten ontstaan, maar wordt nu wereldwijd door talloze initiatieven georganiseerd. Tijdens de herdenking wordt een lijst met de namen van alle slachtoffers uit de afgelopen twaalf maanden voorgelezen.

In Amsterdam is op 20 november een herdenking in de Keizersgrachtkerk, georganiseerd door Papaya Kuir en Trans United Europe. Het programma start om 18 uur, met onder anderen onze voorzitter Brand Berghouwer en Erika Castellanos. Daarna lopen we samen naar het Homomonument. Meer informatie over deze herdenking vind je hier.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com