poster transgender awareness week van transgender netwerk. een afbeelding van een trans man en transvrouw met de tekst transgender mensen in nederland worden 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd.

13 november 2023

Transgender Awareness Week

Transgender mensen in Nederland krijgen veel te maken met geweld. Uit onderzoek uit 2018 blijkt dat trans personen zeven keer zo vaak worden mishandeld of daarmee bedreigd, en tien keer zo vaak slachtoffer zijn van cyberpesten. Helaas zien we sindsdien alleen maar een toename van de haat tegen trans mensen online, op straat, zelfs in de politiek.

In de Transgender Awareness Week (13-19 november) vragen we aandacht voor de problemen waar transgender mensen tegen aanlopen in de samenleving, zoals geweld en discriminatie. Juist nu is het tijd om je ook als bondgenoot uit te spreken tegen alle haat die trans mensen ontvangen.

Meedoen met de Transgender Awareness Week? Download en verspreid de social-mediaversie van de posters hieronder om te laten zien dat jij opkomt voor de veiligheid en gelijkheid van transgender mensen.

#transawarenessweek #stopgeweld #samentegentranshaat

 

plaatje van een trans vrouw met de tekst Transgender mensen in nederland worden 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd. Transgender Awareness weekplaatje van een trans vrouw met de tekst Transgender mensen in nederland worden 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd. Transgender Awareness week

Fotografie poster: Prins de Vos
Ontwerp: Sem Hak

Meer weten over veiligheid van transgender mensen in Nederland? Lees het rapport Overal op je hoede, Geweld tegen transgender personen in Nederland.

Onze actiepunten voor de veiligheid van transgender mensen

Wij pleiten bij politici en beleidsmakers onder andere voor:

  • Aanpassing van het wetboek van strafrecht om de gronden genderidentiteit en -expressie op te nemen en waar geslacht wel staat, het te expliciteren. Trans personen worden nu onvoldoende beschermd door discriminatie-artikelen in het strafrecht. Zo kun je nog altijd geen aangifte doen van groepsbelediging wanneer genderdiverse mensen worden beledigd. Een rechtsongelijkheid waardoor ook online haat door Meldpunt ‘Meld Online Discriminatie’ niet aangepakt kan worden.
  • Meer gespecialiseerde discriminatierechercheurs om zaken beter op te volgen.
  • Drempelverlagende maatregelen om aangifte te doen, bijvoorbeeld door het bevorderen van de sensitiviteit bij politieagenten en een verplichte leerlijn in de politieacademie.
  • Het monitoren van de veiligheid van transgender personen met de Veiligheidsmonitor en een goede registratie van de grond genderidentiteit en – expressie in de politiecijfers.

Daarnaast hebben wij een eigen discriminatiemeldpunt. Hier kun je laagdrempelig melden als jij te maken hebt gehad met discriminatie. We bieden ondersteuning, en als je dat wilt kunnen wij je melding doorsturen naar een antidiscriminatiebureau in je regio, advies inwinnen van een advocaat of contact opnemen met de politie.

Transgender Gedenkdag

Na de Transgender Awareness Week, op en rondom 20 november, is de Transgender Gedenkdag. Wereldwijd vinden herdenkingen plaats voor genderdiverse mensen die door geweld om het leven zijn gekomen. Op 20 november 2023 herdenken we trans en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar zijn vermoord om wie ze zijn.

De Transgender Gedenkdag is in 1999 in de Verenigde Staten ontstaan, maar wordt nu wereldwijd door talloze initiatieven georganiseerd. Tijdens de herdenking wordt een lijst met de namen van alle slachtoffers uit de afgelopen twaalf maanden voorgelezen.

Lokale herdenkingen op 20 november:

In Amsterdam om 19.00 uur in Boom Chicago is er een herdenking georganiseerd door Trans United Europe (met steun van onder meer het Corine van Dun Fonds). Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Trans United Europe.

In Deventer om 19.00 uur in De Hip is er een herdenking georganiseerd door Club T, COC Overijssel, Stichting True Colors Nunspeet en Transgender Netwerk. De herdenking is ook live via youtube te volgen. Voor meer informatie volg de facebookpagina van Club T.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com