9 april 2013

Transgenderwet aangenomen door Tweede Kamer

Vandaag, dinsdag 9 april, heeft de Tweede Kamer de transgenderwet aangenomen. In deze wet staan de voorwaarden voor het wijzigen van geslacht in de geboorteakte. Dat kan dankzij het wetsvoorstel straks met een deskundigenverklaring via de burgerlijke stand. Nu de Tweede Kamer akkoord is gaat het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer.

MOTIES EN AMENDEMENTEN

De Tweede Kamer stemde ook over twee moties en twee amendementen die in het debat over de transgenderwet op 2 april zijn ingediend. De motie van Pia Dijkstra voor onderzoek naar het onbepaalde laten van geslacht is door de Tweede Kamerleden aangenomen. De andere motie, van Liesbeth van Tongeren van GroenLinks, werd helaas verworpen. In deze motie riep zij de regering op om met belangenorganisaties in gesprek te gaan om er voor te zorgen dat er voldoende deskundigen komen. Ondanks deze verwerping zal TNN alles in het werk stellen om te voorkomen dat er wachttijden ontstaan voor deskundigenverklaringen of dat het tot langere wachtlijsten in de transgenderzorg leidt. De amendementen voor een evaluatietermijn van de wet van drie jaar, en voor het verlagen van de leeftijdsgrens in de wet zijn eveneens verworpen door een meerderheid in de Tweede Kamer.

TRANSGENDER JONGEREN

Transgender Netwerk Nederland is ontzettend blij dat de nieuwe wet door de Tweede Kamer is aangenomen. Voor veel transgenders zal dit eerder en makkelijker toegang geven tot het wijzigen van geslacht. TNN vindt het jammer dat er geen oplossing is voor de jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. Ouders van transgender jongeren en jongeren zelf kunnen TNN laten weten welke problemen zij ervaren. Deze signalen zullen wij met de politiek delen zodat na de evaluatie van de wet over 5 jaar, deze groep jongeren alsnog toegang krijgen tot het wijzigen van geslacht.

HOE NU VERDER?

Nu de Tweede Kamer akkoord is zal de wet nog door de Eerste Kamer moeten. Deze gaan de wet eerst schriftelijk en dan mondeling behandelen. Als de Eerste Kamer akkoord is zijn de handtekening van de koning en een publicatie in de Staatscourant nodig voordat de wet in werking kan treden. Dat zal dan hopelijk op 1 januari zijn. Op onze website zullen we je op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com