6 juli 2012

Transgenders vragen Teeven: Waar is onze wet gebleven?

De nieuwe transgenderwet is niet naar de Tweede Kamer gegaan voor het zomerreces. Tot grote verontwaardiging van transgenders in Nederland. Er lag namelijk een toezegging dat de wet, die de wijziging van geslacht in de geboorteakte versimpelt, medio 2012 naar de Tweede Kamer zou gaan. Transgender Netwerk Nederland heeft daarom haar achterban opgeroepen om hun ongenoegen daarover te komen uiten op Roze Zaterdag in Haarlem.

Transgenders en hun medestanders zullen tijdens de parade op Roze Zaterdag aandacht vragen voor het onderwerp en het publiek aanmoedigen om staatssecretaris Teeven te vragen waar de nieuwe wet is gebleven. Transgenders zijn zeer benieuwd naar wat de staatssecretaris te vertellen heeft tijdens zijn speech op de Grote Markt in Haarlem om half vier ´s middags. “We zullen elk goed nieuws over de wet met applaus ontvangen” aldus Carolien van de Lagemaat, voorzitter van TNN, “maar het is de tweede keer dat de staatssecretaris zijn toezegging niet na kan komen, dus we zullen hem moeten aanmoedigen harder zijn best te doen”.

September 2011, na het uitkomen van het rapport over transgenderrechten in Nederland van Human Rights Watch, zei de staatssecretaris toe dat de wet in februari 2012 naar de Tweede Kamer zou gaan. Dat bleek een te positieve voorstelling van zaken. Pas afgelopen maart kon de wet naar de Raad van State. Daarna ging het kabinet er van uit dat de wet “medio 2012” bij de Kamer zou liggen, maar ook dat heeft men nu dus niet waar kunnen maken.

Daarom zullen transgenders zich zaterdag op de Roze Zaterdag laten horen en zien. De onvrede over de huidige wet is groot, sterilisatie en geslachtsoperaties zijn nog verplichte voorwaarden voor wijziging van het geslacht in de geboorteakte. Deze voorwaarden maken inbreuk op de mensenrechten van transgenders. Met de nieuwe wet waar deze voorwaarden uit zijn verdwenen kan Nederland het voorbeeld volgen van Argentinië, dat momenteel de meest vooruitstrevende wet in de wereld heeft voor transgenders.

Lees meer over de actie elders op de site en op facebook.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com