29 juni 2018

Wettelijk verbod discriminatie trans en intersekse personen dichterbij

Op donderdag 28 juni vervolgde de Tweede Kamer haar debat over een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks om discriminatie van transgender en intersekse personen te verbieden. TNN, COC en NNID volgden vanaf de publieke tribune het debat waarin vooral steun werd uitgesproken voor het initiatiefvoorstel.

In artikel 1 van de grondwet staat dat discriminatie op grond van geslacht verboden is. Het ingediende wetsvoorstel zou expliciet maken dat dit verbod óók geldt voor discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. De initiefnemers van het voorstel, Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks), verdedigden hun voorstel, en gingen in op vragen die in het eerste deel op 5 juni werden gesteld.

Zo was er de vraag of artikel 1 niet al duidelijk genoeg is. Het zou toch voor zich moeten spreken dat transgender en intersekse personen niet gediscrimineerd mogen worden? Vera Bergkamp ging uitgebreid in op deze vraag. De samenleving heeft nog altijd een probleem met genderdiversiteit, legde ze uit. Er wórdt gediscrimineerd. Zo ondervinden transgender personen nog vaak problemen op hun werk. Als zij worden ontslagen omdat ze in transitie gaan, dan wordt dat door een werkgever vaak niet eens herkend als discriminatie. Door in de wet expliciet te maken dat je transgender en intersekse personen niet mag discrimineren, maak je het mensen makkelijker om te herkennen wat er allemaal onder discriminatie valt.

De indieners van het wetsvoorstel probeerden ook zorgen bij kamerleden weg te halen. Zo beantwoordde Bergkamp de vraag of er voor een film over prinses Beatrix niet specifiek op een vrouw gecast zou mogen worden. Dat is onzin volgens Bergkamp, dat mag gewoon. Ook de bezorgdheid van kamerlid Bisschop (SGP) dat de initiatiefnemers een ideologie aanhangen om man-vrouwverschillen op te heffen noemde Bergkamp onterecht. Ze legde uit dat er binnen de explicitering van de wet niet minder ruimte zal zijn om man of vrouw te zijn, er komt enkel ruimte bij voor mensen die niet helemaal precies binnen de normen van m/v vallen.

De reacties van de kamerleden waren overwegend positief. Zo zei kamerlid Buitenweg (GL): ‘Het gaat bij deze wet niet om een ideologie maar om mensenrechten voor iedereen.’ En kamerlid Ploumen (PvdA) zei dat het aannemen van het wetsvoorstel haar niet snel genoeg kan gaan. Ook de VVD en D66 gaven expliciet aan vóór te zullen stemmen. SP, ChristenUnie en CDA hadden geen definitief oordeel, maar waren wel positief over het voorstel. De PVV en de SGP steunen het voorstel niet. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei ten slotte dat het kabinet positief adviseert ten aanzien van het wetsvoorstel.

Volgende week dinsdag 3 juli wordt er gestemd over het wetsvoorstel. Een meerderheid lijkt nu vóór het wetsvoorstel te zijn. TNN hoopt dan ook zeer dat het wetsvoorstel op 3 juli de meerderheid haalt. Voor transgender en intersekse personen zou het met de explicitering in de wet een stuk makkelijker worden om discriminatie aan te pakken. Ook zouden we erg blij zijn met de politieke erkenning die uit het wetsvoorstel spreekt.

Bron foto boven: Twitter @Vera_Bergkamp

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com