┬ź terug naar overzicht

Wetgevingsproces Transgenderwet

Wetgevingsproces Transgenderwet

Wijziging van geslacht in de geboorteakte

In 2014 trad de nieuwe Transgenderwet, ook bekend als Artikel 28, in werking. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder het mogelijk is het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Daarmee kwam een eind aan een lang wetgevingsproces dat offici├źel begon met de publieke consultatie van het wetsvoorstel in 2011.

Hieronder vind je de belangrijkste documenten van dit wetgevingsproces terug.

Download de reactie van TNN op het wetsvoorstel dat ter consultatie was aangeboden (2011)

Download het Wetsvoorstel Artikel 1:28 (2012)

Download de memorie van toelichting (2012)

Download de publicatie van de Transgenderwet in het Staatsblad (2014)

Voorafgaand aan de totstandkoming van het wetsvoorstel is een voorontwerp opgesteld en ter consultatie op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geplaatst. Adviezen zijn ontvangen van de Raad voor de rechtspraak, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, VUmc, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB), COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland, de Commissie Gelijke Behandeling, Human Rights Watch, en van individuele belanghebbenden en belangstellenden. Het wetsvoorstel kreeg in al deze adviezen een positief onthaal. In de memorie van toelichting worden de adviezen besproken.

Het uiteindelijke wetsvoorstel werd augustus 2012 aan de Tweede Kamer voorgelegd en werd in maart 2013 met een meerderheid van stemmen aangenomen. In december 2013 ging ook de Eerste Kamer akkoord met de Transgenderwet. Uiteindelijk werd deze in juni 2014 in het Staatsblad gepubliceerd, waarna de wet op 1 juli 2014 van kracht werd.