Hoger onderwijs

Transgender en non-binaire studenten

Diversiteit en inclusiviteit neemt een steeds grotere plek in binnen hogeronderwijsinstellingen in Nederland. Toch is genderdiversiteit niet vanzelfsprekend een onderwerp dat voldoende aandacht krijgt. Ook de belemmeringen, die transgender en genderdiverse studenten tijdens hun opleiding ervaren, zijn voor onderwijsprofessionals niet altijd even zichtbaar. Uit verschillende onderzoeken, maar ook uit een eigen uitvraag van Transgender Netwerk en ECIO bij 81 transgender en genderdiverse studenten, blijkt dat zij tijdens hun studie verschillende belemmeringen ervaren. Veelvoorkomende belemmeringen zijn een gebrek aan kennis en acceptatie van docenten en medestudenten, verkeerde gegevens in de studentenadministratie en ernstige studievertraging door mentale problemen en/of medische afspraken.

Genderinclusief hoger onderwijs

Onderwijsinstellingen in Nederland hebben de plicht om te zorgen voor een veilige studeer- en werkomgeving. Daarom is het van belang om als onderwijsinstelling zowel op beleidsmatig niveau als in de klas en tijdens colleges ervoor te zorgen dat er ook voor deze groep studenten een veilig sociaal klimaat heerst.

Zo is het van belang om in beleid  specifiek te benoemen  dat discriminatie op basis van genderidentiteit ongewenst en niet toegestaan is. Daarnaast dient beleid erop gericht te zijn dat iedereen binnen de onderwijsinstelling weet wat de visie van de onderwijsinstelling is op het gebied van genderdiversiteit.

Studenten brengen een groot gedeelte van hun tijd op de onderwijsinstelling door in de klas of collegezaal. Zorg er daarom voor dat dit een plek is waar transgender en genderdiverse studenten zich veilig en comfortabel voelen. Is dit niet het geval, dan verstoort dit het leervermogen van de student. Je kunt bijvoorbeeld studenten vragen naar voornaamwoorden tijdens de eerste les of college (hij/hem, zij/haar, hen/hun, etc.). Een andere manier om een inclusief leerklimaat neer te zetten, is door ervoor te zorgen dat genderdiverse en transgender studenten zich herkennen in het curriculum. Om een veilig leerklimaat in het klaslokaal te bewerkstelligen moeten zowel docenten als medestudenten voldoende kennis hebben over genderdiversiteit.

Om een genderinclusieve omgeving te creëren op de onderwijsinstelling zijn er een aantal praktische aanpassingen mogelijk om genderdiverse studenten zich veilig te laten voelen. Dit zijn praktische zaken waar transgender en genderdiverse studenten regelmatig tegenaan lopen en die van (grote) invloed zijn op hoe welkom en hoe veilig zij zich voelen op de onderwijsinstelling. Dit gaat met name over genderinclusieve toiletten en sportfaciliteiten, en de registratie van hun naam en sekse.

Meer thema’s rondom genderinclusief hoger onderwijs zoals studentenwelzijn, werk en stage worden besproken in de Handreiking Hoger Onderwijs.

Publicaties en handige links

Handreiking Hoger Onderwijs

De Handreiking Hoger Onderwijs van ECIO en Transgender Netwerk ondersteunt onderwijsprofessionals bij het faciliteren van regelingen en voorzieningen. Denk hierbij aan mogelijkheden bij studievertraging, verzuim en financiële problemen en ondersteuning rondom informatievoorziening, faciliteiten, begeleiding bij stage en overgang naar werk.

Ook genderdiverse studenten hebben baat bij deze handreiking. Zij kunnen hun onderwijsinstelling erop wijzen hoe deze zich kunnen inzetten om genderinclusiever te worden.

VR experience

De VR-beleving is ontwikkeld om de ervaring van transgender jongeren invoelbaar te maken voor leerlingen op middelbare scholen. Hiernaast is die ook geschikt voor professionals in het onderwijs en overige sectoren als hulpmiddel om zich beter te verplaatsen in transgender personen om hun aanbod en dienstverlening te verbeteren.

Genderpraatjes

Genderpraatjes is een chatlijn voor jongeren. Je kunt met Genderpraatjes chatten, bellen en mailen over jouw vragen rondom gender en genderidentiteit. Je kan ook samen met je ouders contact met Genderpraatjes opnemen of voor je kind als je een ouder bent. Achter de lijn zitten ervaringsdeskundigen die jou helpen met je vraag en die je graag adviseren waar je nog meer terechtkunt.

ECIO

ECIO ondersteunt hoger onderwijsinstellingen bij een landelijke aanpak rondom studentenwelzijn, studeren met een functiebeperking en studenten met een ondersteuningsvraag.

De Transketeers

De Transketeers is een mediacollectief van Bart Peters, Jonah Lamers and Chris Rijksen. Zij hebben verschillende audiovisuele producties gemaakt, waaronder de VR Experience en de online training Jong en Transgender. De Transketeers geven ook docententrainingen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com