Informatie op deze pagina

Transgender ouderschap

In 2014 werd de sterilisatie-eis voor wijziging van de geslachtsvermelding afgeschaft. Sindsdien neemt het taboe op transgender ouderschap langzaam af. Waar een kinderwens van een trans persoon voorheen onwenselijk werd bevonden, komt er nu zowel in de zorg als juridisch gezien steeds meer oog voor gelijke behandeling van transgender en non-binaire ouders.

Erkenning

Trans ouders waren er natuurlijk altijd al, zowel ouders die hun kinderen voor, tijdens als na een medische transitie hadden gekregen. Dat werd alleen juridisch niet erkend. De ouder die al kinderen had bleef ook na een wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte, juridisch de vader of moeder van het kind, zoals dat ten tijde van de geboorte van het kind was genoteerd. Dat is helaas nog altijd zo. Sinds 2014 ligt wettelijk vast dat een trans persoon die een kind baart de moeder van het kind is. Een trans vrouw die een kind verwekt kan wel via adoptie of erkenning de moeder van haar kind worden. In geval van erkenning wordt er echter nog vanuit gegaan dat er eigenlijk sprake is van een bekende donor. Wettelijk wordt haar situatie dus niet erkend. Voor non-binaire ouders is juridisch helemaal niets geregeld. 

Nieuwe regeling

Transgender Netwerk heeft zich sinds de behandeling van de Transgenderwet uit 2014 zich richting het Ministerie voor Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer hard gemaakt voor erkenning van transgender ouders conform hun geslacht. Pas in maart 2023 heeft dat opgeleverd tot een regeling die het mogelijk maakt dat trans ouders die een kind hebben gebaard kunnen aangeven dat ze op de geboorteakte van hun kind vermeld willen worden als ‘ouder uit wie het kind is geboren’ in plaats van als ‘moeder’. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht, dus ook op geboorteaktes van kinderen die na 30 juni 2014 zijn geboren kan dit aangepast worden.  

We zetten ons er samen met COC Nederland voor in dat het familierecht inclusiever wordt voor LHBTI-personen. Zodat erkenning van transgender ouders niet alleen op ministeriële besluiten berust, maar ook op wetgeving waarin hun bestaan wordt erkend. Dit zal ook helpen om het taboe op transgender ouderschap verder terug te dringen. 

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com