tekst Zembla in wit op zwarte achtergrond met drie hoizontale golvende lijnen op de achtergrond.

25 oktober 2023

Transgender Netwerk stuurt BNNVARA brandbrief om uitzending Zembla

Transgender Netwerk heeft een brandbrief gestuurd naar BNNVARA en de NPO. Aanleiding is de aangekondigde uitzending van het BNNVARA-programma Zembla donderdag 26 oktober over de ‘Dutch Protocol’. Na de Volkskrant eerder dit jaar ziet de Zembla-redactie in de “kritiek” op de ‘Dutch Protocol’ voor puberteitsremmers nu ook aanleiding voor een uitzending van het onderzoeksjournalistieke programma.

Transgender Netwerk stelt op basis van informatie van geïnterviewden vast dat het item de fouten die bij de Volkskrant zijn gemaakt herhaalt. Zo vrezen wij dat er in de bekende valkuilen wordt getrapt die zijn opgeworpen door internationale voorstanders van conversietherapie en uitgesproken tegenstanders van genderbevestigende zorg.

Wij doen een dringend beroep op de publieke omroep om geen negatieve invloed te worden in een cultuurstrijd om het bestaansrecht en het recht op toegang tot zorg van transgender volwassenen en jongeren.

Zorgelijke trend

In onze brandbrief vragen we BNNVARA en de NPO om de uitzending kritisch te bekijken. Ook verzoeken we hen om met ervaringsdeskundigen en experts uit de transgendergemeenschap in gesprek te gaan over die valkuilen. In de mediamonitor 2022 is al duidelijk de trend te zien dat berichtgeving over transgender personen en hun rechten negatiever wordt. Als Transgender Netwerk kijken we met grote zorg naar ontwikkelingen in landen als Zweden en Engeland. Daar laat de media zich ernstig negatief uit over transgenderzorg voor minderjarigen. Het is niet verwonderlijk dat in datzelfde klimaat officiële adviezen en richtlijnen over toegang tot puberteitsremmers en genderbevestigende zorg voor transgender pubers aangescherpt worden. De angst onder ouders en kinderen voor inperking van de toegang tot transgenderzorg is groot. Transgender Netwerk wil voorkomen dat een zelfde ontwikkeling in Nederland zich voor gaat doen.

In onze brief gaan we in op veel voorkomende valkuilen en bieden we informatie aan om kritisch naar de berichtgeving van Zembla te kijken. Zelf zullen we de aanstaande uitzending ook uiterst kritisch bekijken. Indien nodig zullen we ook een klacht indienen bij de Ombudsman voor de Publieke Omroep. We roepen iedereen die de uitzending ziet om zich met klachten, zorgen of vragen bij ons te melden. Transgender Netwerk zal op basis van de uitzending ook spoedig met een bericht komen om de misvattingen en valkuilen te corrigeren.

Lees de brandbrief hier.

UPDATE 26-10-2023

Reactie BNNVARA

Op donderdag 26 oktober heeft BNNVARA een reactie verstuurd op de bovengenoemde brandbrief. In deze brief erkent BNNVARA het bestaan van de ideologische controverse over transgenderzorg en begrijpen ze onze waarschuwing. Ze stellen niettemin dat de journalisten van Zembla de ruimte moeten nemen om aandacht te besteden aan de wetenschappelijke onderbouwing voor transgenderzorg. Kunzeler stelt dat de kritiek op de ‘Dutch Protocol’ “voldoende feitelijk zal zijn onderbouwd en neutraal zal worden neergezet”.

“Zich bewust van de ideologische controverse, hebben onze makers dit op een evenwichtige wijze gedaan, met respect voor de visie van alle betrokkenen.”
Suzanne Kunzeler
Directeur content BNNVARA

Ook de NPO reageerde, deze met verwijzing naar de officiële rol van de NPO en de omroepen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de programma’s bij de individuele omroepen ligt. De NPO gaat daarom niet inhoudelijk in op de brandbrief.

Transgender Netwerk wil BNNVARA en de NPO bedanken voor hun reactie. Indien de uitzending van Zembla daar aanleiding toe geeft zullen wij bij BNNVARA alsnog aandringen op een gesprek en zonodig overgaan tot een klacht bij de ombudsman van de publieke omroep.

Lees hier de volledige reactie van BNNVARA


Afbeelding: BNNVARA

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com