NSC partij logo

Informatie op deze pagina

4 april 2024

‘Goed bestuur’-partij NSC laat zich kapen door desinformatie over transgender mensen

Transgender Netwerk is geschrokken van het ondoordachte voornemen van NSC om via een motie de verbetering van de huidige Transgenderwet van tafel te krijgen. Tweede Kamerlid Vroonhoven pleitte afgelopen woensdag in een commissiedebat over Personen- en Familierecht voor het intrekken van het wetsvoorstel dat al sinds september 2022 stil ligt in de Tweede Kamer.

Vroonhoven gebruikte als argument desinformatie over de veiligheid in vrouwengevangenissen. Het standpunt van NSC stond al in hun verkiezingsprogramma, maar de partij heeft toen niet en nu ook niet de moeite genomen om in gesprek te gaan met transgender personen.

Veiligheid

De Transgenderwet biedt trans personen de mogelijkheid hun geslachtsvermelding te wijzigen in hun geboorteakte. De voorgestelde verbetering haalt de door de deskundigen “overbodig” geachte deskundigenverklaring uit de huidige procedure, een eigen verklaring is dan voldoende. Deze wijziging zal bijdragen aan de veiligheid en vrijheid van transgender personen in Nederland. De desinformatie die Vroonhoven aanhaalt gaat compleet voorbij aan de 11 Europese landen die al zo’n transgenderwet op basis van zelfbeschikking voor transgender personen hebben. Uit die landen, waaronder België en Zwitserland, zijn geen signalen van misbruik van de mogelijkheid tot wijziging van de geslachtsvermelding bekend. Vroonhoven geeft geen rekenschap van deze feiten.

“NSC die zichzelf neerzet als de partij voor goed bestuur, zorgvuldige besluitvorming en bescherming van de rechtsstaat laat zich hier van een ongekend onzorgvuldige kant zien.”

Geen goed bestuur

Minister Weerwind zei in het debat nog achter de wet te staan en niet van plan te zijn het voorstel in te trekken. Vroonhoven kondigde vervolgens aan een tweeminutendebat te willen, daarin wil zij een motie voor intrekking van de wet indienen. “Dat NSC het lot van de wet in een vluchtig plenair debatje wil beslechten is niet bepaald een toonbeeld van goed bestuur,” zo stelt Transgender Netwerk beleidsadviseur Sophie Schers.

Transgender Netwerk roept NSC op hun standpunt te heroverwegen en recht te doen aan haar grondbeginselen door nu in gesprek te gaan met transgender mensen, onderzoekers en vertegenwoordigers van trans personen. Voortzetting van de parlementaire behandeling is een teken van zorgvuldigheid, het geeft de volledige Kamer de mogelijkheid om het debat op basis van feiten af te ronden.

Update 09-04-2024: Op 10 april hebben wij een korte kennismaking met de fractie van NSC. Daarin zullen wij aandringen om de wet zorgvuldig te behandelen. Dat betekent het debat vervolgen en ruimte maken om te luisteren naar trans mensen, onderzoekers en experts. Zodat de wet op grond van feiten behandeld kan worden. We hopen dat NSC hiervoor open staat. In de tussentijd is het wel belangrijk dat we andere partijen op blijven roepen om tegen de motie te stemmen!

 

Voorbeeldmail

Wil jij helpen NSC aan te spreken over deze keuze? Stuur dan een mail naar de partij! Je kan de tekst uit deze voorbeeldmail kopiëren. Wil je je persoonlijke verhaal ook delen? Breid de tekst dan uit met waarom jij persoonlijk de nieuwe transgenderwet belangrijk vindt en wat deze wet voor jou betekent!

Kopieer deze mail:

Aan: j.vvroonhoven@tweedekamer.nl.
CC: info@partijnieuwsociaalcontract.nl
Onderwerp: Luister naar transgender personen

Geachte Nicolien van Vroonhoven, geachte Tweede Kamerleden van Nieuw Sociaal Contract,

Ik ben diep geschokt en teleurgesteld dat uw partij van plan is om op te roepen het wetsvoorstel van de Wet wijziging vermeld geslacht (de Transgenderwet) in te trekken. Deze wet is enorm belangrijk voor de veiligheid en zelfbeschikking van transgender personen. Maar daarnaast getuigt uw voornemen ook niet van goed bestuur, doordat u oproept om het wetsvoorstel in te trekken terwijl deze nog niet volledig behandeld is door de Tweede Kamer.

Veel landen om ons heen hebben al een wet die lijkt op dit wetsvoorstel, en in geen enkele van deze landen zijn de angstbeelden over de veiligheid van vrouwen uitgekomen. Ik doe een beroep op u om niet mee te gaan in de spookverhalen over zelfbeschikking, blijf bij de feiten! De Transgenderwet zal heel veel betekenen voor de veiligheid en vrijheid van transgender personen in Nederland. Vorig jaar verzamelde Transgender Netwerk al verhalen van mensen die deze wet steunen en nodig hebben, deze vindt u op https://www.transgendernetwerk.nl/nieuws/wie-je-bent-zeg-je-zelf/.

Goed bestuur betekent ook in gesprek gaan met de mensen waarover het beleid gaat. Daarom roep ik u op om voortzetting van de behandeling van de wet in de Tweede Kamer juist te steunen, en bovenal met organisaties zoals Transgender Netwerk in gesprek te gaan.

Ik hoop dat u aan mijn kant staat,

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com