14 mei 2014

Minister wil oplossing voor patiëntenstop

De Tweede Kamer sprak 14 mei opnieuw over de patiëntenstop. Dit volgde op het Algemeen Overleg door de commissie voor VWS van eind maart. Minister Schippers had voorafgaande aan dit nieuwe overleg ook nog een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief ging de minister in op het verslag van de NZa en de vervolgstappen die zij nu wil gaan zetten naar aanleiding van die eerste uitkomsten.

OPLOSSING

Uit het debat bleek dat de zorgen in de Tweede Kamer over de patiëntenstop onverminderd groot zijn. In diverse moties verzoeken zij de minister daarom om in actie te komen. De minister liet duidelijk merken dat ze de zorgen van de Tweede Kamer deelt en dus ook in actie komt. Zij wil zowel een korte termijn als een lange termijn oplossing. Daarnaast wil ze dat het NZa haar verdere onderzoek zorgvuldig uitvoert. Dit resultaten van dit onderzoek verwacht ze pas in juli te krijgen, waarna de NZa ook maatregelen zou kunnen nemen. Ze wil echter voor een oplossing niet wachten op de NZa, daarom laat ze alle partijen in deze kwestie binnenkort bijeen komen. Uit dat overleg moet een korte termijn oplossing voort komen.

PLAN

De lange termijn oplossing ligt in de richting van een “transgenderplan”. Een plan om de transgenderzorg beter te organiseren. Daarin spelen zowel kosten als capaciteit een rol. Hiervoor heeft ze ook de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) benaderd. Ze wil namelijk dat bekeken wordt of delen van de transgenderzorg niet ook in andere academische ziekenhuizen terecht kunnen. Het is de bedoeling dat het plan er dit najaar al ligt.

POSITIEF

TNN neemt ook aan deel het overleg voor de korte termijn oplossing. Dat er dit keer werkelijk over een oplossing gesproken gaat worden vindt TNN positief. Eerder overleg op het Ministerie van VWS leidde helaas tot niets. Welke rol het voorstel dat Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc, recent in Nieuwsuur presenteerde gaat spelen is onbekend. Na afloop van dit overleg zal er in elk geval weer nieuwe informatie op de website te vinden zijn.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com