Een foto van de Tweede Kamer

Informatie op deze pagina

8 april 2024

Roep nu de politiek op om het debat over de Transgenderwet voort te zetten

NSC heeft aangekondigd donderdag een motie in te dienen om het wetsvoorstel voor de verbetering van de Transgenderwet in te trekken. Dit is een verontrustende situatie. De Tweede Kamer is namelijk nog steeds bezig met de behandeling van dit belangrijke wetsvoorstel. Toch pleitte Tweede Kamerlid Vroonhoven vorige week woensdag voor het intrekken van het wetsvoorstel dat al sinds september 2022 stil ligt. Help mee om ervoor te zorgen dat de motie van NSC niet wordt aangenomen! Stuur een mail naar politieke partijen met de oproep om tegen de motie te stemmen.

Met de verbetering van de Transgenderwet kunnen transgender mensen zonder een deskundigenverklaring maar wel met een verplichte wachttijd, hun geslachtsregistratie aanpassen. Het wetsvoorstel werd door de Tweede Kamer voor het eerst besproken in september 2022, maar dit proces is nog niet afgerond. Tijdens het debat werden vragen gesteld aan minister Weerwind van Justitie en Veiligheid. Tot nu toe heeft de minister niet de kans gekregen om deze vragen te beantwoorden. Daarnaast is de wet controversieel verklaard. Dat betekent dat de wet niet behandeld dient te worden, totdat er een nieuw kabinet is. Het intrekken van het wetsvoorstel door een Kamerlid, terwijl de behandeling nog niet is afgerond getuigt niet van een nauwkeurig wetgevingsproces. Terwijl het cruciaal is om dit proces zorgvuldig te doorlopen, en ons te baseren op feiten. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat het debat over deze belangrijke wet niet gevoerd kan worden. Het proces voortzetten toont respect richting de transgender gemeenschap, voor wie deze wet broodnodig is.

Update 09-04-2024: Op 10 april hebben wij een korte kennismaking met de fractie van NSC. Daarin zullen wij aandringen om de wet zorgvuldig te behandelen. Dat betekent het debat vervolgen en ruimte maken om te luisteren naar trans mensen, onderzoekers en experts. Zodat de wet op grond van feiten behandeld kan worden. We hopen dat NSC hiervoor open staat. In de tussentijd is het wel belangrijk dat we andere partijen op blijven roepen om tegen de motie te stemmen!

Voorbeeldmail:

Roep daarom politieke partijen op om tegen de motie te stemmen! Hoe meer mensen zich uitspreken tegen deze motie, hoe groter de kans dat de motie niet wordt aangenomen. Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig! Wil jij je ook uitspreken? Kopieer dan deze mail en stuur drie aparte e-mails naar de volgende Kamerleden die nodig zijn voor een meerderheid tegen deze motie: Derk Boswijk (d.boswijk@tweedekamer.nl) van CDA, Mirjam Bikker (m.bikker@tweedekamer.nl) van de ChristenUnie en Ismail el Abassi (i.eabassi@tweedekamer.nl) van Denk.

Kopieer deze mail:

Onderwerp: Stem tegen de motie om de Transgenderwet in te trekken

Geachte,

Het nieuws dat NSC de behandeling van de Transgenderwet wil stoppen baart mij ernstige zorgen. Ik wil u daarom verzoeken om geen steun te verlenen aan de door hen voorgestelde motie om het wetsvoorstel over de Transgenderwet in te trekken.

Of u nou voor of tegen de verbetering van de Wet wijziging vermeld geslacht (de Transgenderwet) bent, dit wetsvoorstel verdient een zorgvuldige behandeling. Deze is echter nog niet voltooid; tijdens de eerste termijn van de behandeling van de Transgenderwet in september 2022 zijn er aan minister Weerwind van Justitie en Veiligheid belangrijke vragen gesteld. Deze vragen verdienen antwoorden en een vervolg van het debat. Dit proces tussentijds staken is onacceptabel, en zorgt ervoor dat het debat in de samenleving en de Tweede Kamer niet verder kan gaan.

Het getuigt van respect naar transgender mensen als de Tweede Kamer het wetsvoorstel zorgvuldig behandelt. In tijden van toenemende haat tegen de transgender gemeenschap is het belangrijk dat het debat op basis van feiten gevoerd wordt, en dat de mensen om wie het gaat serieus genomen worden. Met het intrekken van het wetsvoorstel worden trans personen echter alleen maar verder in de steek gelaten.

Ik roep u op om te staan voor nauwkeurige wetgeving en een wetgevingsproces gebaseerd op feiten en de principes van onze rechtsstaat. Daarom verzoek ik u dringend om tegen de motie van Nieuw Sociaal Contract te stemmen.

Ik hoop dat u het wetsvoorstel en de transgender gemeenschap het respect geeft dat zij verdienen.

Alvast bedankt,

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com