Mensenrechtenrapportages

De Nederlandse regering is ondertekenaar van tal van mensenrechtenverdragen, zoals over kinderrechten, vrouwenrechten en het verdrag tegen marteling. Verdragscomités houden toezicht op de uitvoering van deze verdragen via periodieke reviews. Daarnaast is er de Universal Periodic Review waarin leden van de Verenigde Naties elkaar periodiek aan een mensenrechtenreview onderwerpen. Elke vijf jaar moet een land aantonen hoe ze op het vlak van mensenrechten presteert. Non-profitorganisaties worden in het kader van deze reviews uitgenodigd om input te leveren voor deze reviews. Dit gebeurt via schaduwrapportages, hierin werkt Transgender Netwerk vaak samen met haar alliantiepartners, COC Nederland, NNID en Bi+. 

Op die manier kan Transgender Netwerk mensenrechtenkwesties die trans en non-binaire personen in Nederland raken onder de aandacht brengen bij de Nederlandse regering en Tweede Kamer. Nederland ontving van de afgelopen VN-mensenrechtenraad onder andere aanbevelingen over de vergoeding van transgenderzorg, wijziging van de geslachtsvermelding en wachtlijsten in de transgenderzorg voor minderjarigen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com